Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Domácí lymfoterapie – testování u zdravého člověka

Lymfatická masáž podporuje odtok lymfy z dané oblasti, urychluje očištění dané oblasti, vyplavení lymfou zadržených cizorodých látek. Víme, že se na lymfoterapii, lymfodrenáž chodí za terapeuty, ale dá se provádět i doma? Pokud ano, co to obnáší a co pozitivního přináší? Může být prospěšná i zdravým lidem?

O lymfatickém systému a masáži si můžete přečíst v příslušných článcích:

Vždy mě zajímalo, zda lymfoterapie může být prospěšná i zdravým lidem. Ostýchala jsem se však jít za lymfoterapeutem a zabírat tam místo nemocným lidem. Až jsem narazila na přístroj určený k domácí lymfoterapii s dotazem na výrobce, společnost Ekovuk Medi s.r.o., zda by nám jej na měsíc mohli zapůjčit. Odpověď byla kladná. A moje zkušenosti?

Co je domácí lymfatická masáž? Co k ní potřebujeme?

K domácí lymfatické masáži jsem si zapůjčila přístroj Pneuven Relax 6.7 s předem nastaveným programem pro 50minutovou lymfatickou masáž a lymfatický oblek pro danou část těla, ze které chci lymfu odvádět, v mém případě dolní končetiny.

Pneuven Relax

Foto 1: Přístroj v jedné tašce s návlekem ve druhé tašce před rozbalením.

Pneuven Relax

Foto 2: Přístroj s návlekem před lymfoterapií. Je vhodné si lehnout na měkkou podložku a dle potřeby podložit i hlavu.

Jak se domácí lymfodrenáž provádí?

Postup je následující:

1. Změříme si obvod lymfodrenovaných částí končetin. Vždy bude mírně nepřesné, ne vždy se trefíme do stejného místa, ale pro orientační ukazatele účinku lymfodrenáže to stačí.

2. Provedeme mírnou masáží aktivaci lymfatických uzlin dle nákresu, který jsem obdržela od výrobce přístroje, lépe po nacvičení s lymfoterapeutem.

Uvolnění uzlin

3. Oblečeme si legíny nebo lymfoprádlo, aby tělo nebylo v přímém kontaktu s návleky pro lymfodrenáž.

4. Buď se do již zapnutých kalhot „vsuneme“ – u štíhlejších jedinců, nebo si musíme vždy znovu zapínat návleky před každou terapií.

5. Umístíme se do pohodlné polohy, u kalhot leh na měkkou podložku, např. starší matrace s polštářem pod hlavou. Nelehejte si přímo na tvrdou zem, není pohodlné, zvláště po 50 minutách lymfoterapie byste nemuseli některé části končetin cítit. Řádně si oblečte nebo přikryjte zbylé části těla, ať neprochladnete.

6. Zapneme přístroj. Nejprve se jednotlivé části kalhot – komory aktivují shora dolů, lymfodrenáž pak probíhá zdola nahoru opakovaně po stanovenou dobu. Program i s potřebným tlakem vám většinou nastaví a na flash disk, který se zasouvá do přístroje, nahraje přímo jeho distributor.

7. Po ukončení terapie si oblek vysvlečeme, příp. se z něj vysuneme a přístroj vypneme.

8. Nezapomeňte si změřit opět obvody končetin, ať můžete vyhodnotit účinek přístroje.

K čemu slouží domácí lymfoterapie?

Primárně si přístroj k domácí lymfoterapii půjčují lidé s lymfatickými otoky, kteří jej mají doporučen lékařem. Ti ji mají hrazenou pojišťovnou. Je však užitečná i u nás ostatních, kteří lymfatickými otoky netrpíme, jak jsem se mohla přesvědčit na vlastní kůži. Ulevuje od pocitu těžkých nohou, regeneruje končetiny po sportovním výkonu, zvláště po běhu. Nepůsobí přímo lymfoterapii, ale spíše díky zlepšené cirkulaci krve končetinu odvodní.

Jak dlouho domácí lymfoterapie trvá? Jak často bychom ji měli provádět?

Aby měla smysl, tak minimálně 50 minut v jednom sezení prováděno 2x týdně dlouhodobě.

Efekt domácí lymfoterapie

Objektivní ukazatele

Z níže uvedené tabulky vidíte, že ve většině případů dochází ihned po lymfoterapii ke zmenšení objemu končetiny, je patrné i v zrcadle.

Následující den byly parametry bohužel zpět rovny dřívějším počátečním hodnotám. 

Subjektivní zhodnocení

Největší efekt terapie pocítíte v době, kdy si ji přestanete aplikovat. Najednou cítíte ztěžklé nohy, které zvláště po svalovém výkonu bolí. Hůře se vám spí, což se stupňuje v teplých dnech.

Další bonusy domácí lymfoterapie

1. Velmi účinná forma relaxace a večerního zklidnění organizmu před spaním.

2. Při ležení je možné, nechcete-li přímo relaxovat, poslouchat nahrávky cizího jazyka, číst si apod.

3. Zjistíte, že není tak těžké si denně nebo co 2 dny najít hodinu času na lymfoterapii, právě proto, že je skutečně pro organizmus relaxem, někdo u ní medituje, někdo nemyslí vůbec na nic a vypne, někdo spojí příjemné s užitečným, a jak by si na samostudium tolik času denně nikdy nenašel, ve spojení s lymfoterapií to najednou jde.

Nemocniční / ambulantní versus domácí lymfoterapie

Jste-li soběstační, nejste lymfatickým otokem příliš hendikepováni, nepotřebujete spojení s odbornou manuální masáží, tak jednoznačně vítězí lymfoterapie domácí:

1. Obrovská úspora času: 60 minut versus 60 minut, plus cesta tam a zpět, plus čekání v čekárně

2. Hygienické hledisko: Bylo pro mě velmi uklidňující zjištění – až po měsíci lymfoterapie  - že kalhoty byly přímo z výroby. Kolikrát jsem si říkala, kdo v nich asi byl… Zvláště pacienti s lymfatickými otoky mají průsaky tekutin, které se dostávají do kontaktu s oděvem – lymfoprádlem, legínami a přes ně až ke kalhotám. Pokud by prostředí kalhot mělo být zcela sterilní, člověk by musel mít mezi tělem a kalhotami vrstvu neprodyšného igelitu, což by pak z kalhot „vyšel“ zcela mokrý.

Je efekt lymfoterapie dlouhodobý? 

Ne, efekt dlouhodobý není. Pokud se pro očištění organismu rozhodnete, musíte jej stejně jako např. povrchovou očistu těla provádět pravidelně. Kdo má problém lymfatických otoků, bez celoživotní lymfoterapie se neobejde. 

Pro koho je domácí terapie vhodná?

1. První skupinou jsou nemocní s lymfatickými otoky, kde je lymfoterapie součástí léčby. U těch je nutné zaškolení ze strany lymfoterapeuta, doporučení přístroje lékařem.

2. Další pak lidé, kteří ji budou využívat k regeneraci a relaxaci těla. Ale také ti, kteří mají náběh na chronickou žilní nedostatečnost, celulitidou a dalšími stavy, které se v budoucnu projeví buď zdravotně nebo esteticky či obojím. Ale i u této skupiny je vhodná předchozí konzultace s lékařem.

Mínusy lymfoterapie, hlavně pro zdravého člověka, který problémem lymfatických otoků netrpí:

1. Určitě je to ona dlouhodobost.

2. Špatná skladovatelnost návleků – zvláště na dolní končetiny, které se samy zcela nevyfouknou a i po manuálním vyfouknutí zaujímají poměrně velký prostor. Navíc neustále je odněkud vytahovat a zpátky ukládat po terapii je další časovou ztrátou.

3. Časová limitace. Najít si pravidelně 50 minut času, kdy budete v klidu, je zvláště v rodinách s dětmi nadlidský úkol. 2x týdně si to dokážu představit, ale během testování jsem se snažila, abych nevynechala více jak 1 den v týdnu, což bylo časově hodně náročné.

Nejdůležitější doporučení před pořízením přístroje

Neopomeňte před pořízením konzultaci s praktickým lékařem, lépe však se specialistou kožního lékařství a s angiologem – cévní internista.

Názor na domácí lymfoterapii MUDr. Silvie Rafčíkové – kožní lékařky a lymfoložky:

Pro koho je domácí lymfoterapie určená? 

Zde bych zdůraznila opravdu pro zdravého jedince - neodbornou lymfodrenáží můžeme způsobit třeba uvolnění trombu v cévě, nebo rozsev rakovinného bujení.

Jaká jsou její pozitiva pro nemocného a zdravého? 

Pozitiva pro nemocného (s chorobou lymfatického systému) je určitě značný - jelikož je to často jediná cesta, jakou lze rozšířit  zbývající tenčí či kolabované lymfatické pleteně a zmírnění bílkovinného tuhého otoku. Pro nemocného s otoky převážně žilního původu dochází k velké úlevě od těžkých nohou a při pravidelné aplikaci obinadel či kompresivních punčoch i dlouhodobé úlevě. U zdravého jedince je efekt sporný, krátkodobý a vesměs subjektivně podbarvený. Určitě nedojde k zhubnutí tukových vrstev, jak některé přístroje či pracoviště slibují.

Jaká bezpečnostní opatření musíme dodržovat?

To vyplývá s výše zmíněného, nemocný člověk musí navštívit lymfologa a zdravý v tzv. domácí lymfodrenáži alespoň praktického lékaře, zda je zcela zdráv.

Jaká mohou být její rizika? Můžeme si domácí lymfoterapií poškodit zdraví? 

Opět zodpovězeno výše: špatně provedená lymfodrenáž vede ke zhoršení otoku a vzniku dalších komplikací vyplývajících z uzavření lymfatických cest nebo porušení dalších tkání lymfodrenážované oblasti - rozšíření zánětu, nádorový rozsev atd. Nezapomeňte, lymfodrenáž musí  začínat od koncové akrální části - tedy od špiček prstů nohou či rukou...

Ještě na závěr uvádíme informace o testovaném přístroji, které nás zajímaly před testováním.

Přístroj PNEUVEN RELAX

1. K čemu přistroj PNEUVEN RELAX slouží?

Přístroj PNEUVEN RELAX 6.7 je určen zejména pro domácí lymfatickou masáž.

2. Jaký je princip, mechanismus působení přístroje PNEUVEN RELAX?

Lymfatická masáž je metoda sloužící k zrychlení funkce lymfatického systému a podpoře přirozených detoxikačních procesů těla. Principem presoterapeutického účinku přístrojů je řízeným způsobem pomocí zdroje vzduchu naplňovat jednotlivé, částečně se překrývající komory příslušného návleku a vytvářet tak tlakovou vlnu, která způsobuje definované stlačování končetiny a oblasti břicha, boků a hýždí. Vlivem střídání přetlaku a uvolnění tlaku v jednotlivých komorách speciálního návleků je lymfatická tekutina posunována z kapilár k lymfatickým uzlinám, které je nutné před každou procedurou manuálně uvolnit. Cílem je obnovit funkci v postiženém místě lymfatického systému, pravidelnou aplikací pak tato postižená místa udržovat průchodná, snižovat a v některých případech zcela odstraňovat příčiny těchto poruch, udržovat trvale mobilitu, napomáhat celkové regeneraci, detoxikaci organizmu, zlepšovat metabolizmus a fyzickou kondici, preventivně působit na vznik celulitidy, lipedému nebo žilních onemocnění.

3. Jak vypadá praktická aplikace?

Nejprve je nutné uvést přístroj do provozu – zapojením přiloženého adaptéru do elektřiny, dále je na zadní straně přístroje umístěn výstup pro připojení koncovky návleku, který pomocí konektoru spojíme s přístrojem. Nastavení přístroje a terapie se provádí pomocí tlačítek na čelním ovládacím panelu nebo pomocí  flashdisku, na kterém je od výrobce nahrán vhodný program pro ještě snadnější spuštění procedury. Parametry terapie je pak možné měnit i v průběhu procedury. Ošetřovanou část těla vložíme do návleku a můžeme spustit terapii. Ukončení terapie je indikováno vypuštěním vzduchu z návleku, samovolným a poté nuceným výfukem, a zvukovým signálem.

4. Jaký od něj můžeme očekávat efekt?

Lymfodrenáž má obecně na naše tělo mnoho blahodárných účinků. Zlepšuje průtok lymfy (mízy) a tím napomáhá k přirozenému, očišťovacímu procesu těla, podporuje metabolismus, zvyšuje elasticitu pokožky, zmírňuje projevy celulitidy a při pravidelném používání přispívá k úbytkům na objemu a váze, napomáhá tedy hubnutí a formování postavy. Detoxikuje a odvodňuje organismus, odstraňuje otoky dolních končetin, uleví od pocitu těžkých nohou. Je vhodná k regeneraci po sportovním výkonu, zejména po běhu, uvolňuje ztuhlé svalstvo a regeneruje končetiny po extrémním svalovém zatížení.

Pro intenzivní kůru je doporučeno provádět lymfodrenáž 2x týdně po dobu min. 4 týdnů.

5. Může si to člověk zakoupit a ovládat i laik?

Ano, přístroje Pneuven jsou velmi jednoduché na ovládání a pokud jsou používány v souladu s návodem k obsluze nebo po odborném proškolení výrobcem či distributorem, pořídit si je může prakticky každý. Navíc tento konkrétní typ přístroje je přímo určený pro lymfatickou masáž prováděnou v pohodlí domova. Před první aplikací lymfodrenáže doporučujeme návštěvu praktického lékaře pro vyloučení případných kontraindikací.

V případě, že splňujete podmínky zdravotních pojišťoven, může Vám ošetřující lékař předepsat přístroj pro domácí léčbu včetně příslušného typu návleku. Pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění hradí na přístroj i návlek 75 % z ceny dle číselníku VZP a zapůjčují jej pacientovi pro domácí léčbu.

6. Mohou z toho být nežádoucí účinky?

Žádné nežádoucí účinky dosud nejsou známy. 

Přístroj však není vhodné používat, pokud se u Vás projevila některá z níže uvedených kontraindikací: 

 • nedoléčené nebo recidivující maligní onemocnění
 • nestabilizované bronchiální astma a chronická bronchitida
 • ischemická choroba srdeční a jiné těžké srdeční onemocnění
 • nestabilizovaný vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • hypotonie
 • cévní mozková příhoda
 • zvýšená funkce štítné žlázy (hyperthryreosa)
 • otoky způsobené onemocněním ledvin
 • choroby jater
 • epilepsie
 • nediagnostikované břišní obtíže
 • akutní žilní onemocnění, tromboflebitida
 • akutní neuropatie a plexopatie
 • akutní plicní edém
 • akutní bakteriální nebo virové onemocnění
 • těhotenství
 • alergické a edematózní onemocnění
 • akutní trauma a záněty kůže a měkkých tkání (např. erysipel)
 • hnisavé kožní rány
 • osteosyntéza a kloubní náhrady v léčené oblasti
 • ekzémy
 • kardiostimulátor

7. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy kalhot?

Vyrábíme dva typy kalhot – 21 komorové, které jsou kompatibilní s přístroji pro profesionální využití ve zdravotnických zařízeních, wellness a fitness centrech apod. a 7 komorové, které jsou kompatibilní s přístroji pro domácí léčbu/ošetření. Námi vyráběné návleky – kalhoty – jsou unikátní v komplexním ošetření spodní části těla, břicha, boků, hýždí a dolních končetin včetně nártů.

Společnost Ekovuk Medi s.r.o. nyní nabízí tento typ přístroje pro domácí lymfodrenáž se slevou. Celý komplet (přístroj + návlek) pořídíte za 32.000,- Kč včetně DPH. Tato akce trvá do 31.9. 2016.

V případ zájmu či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na info@pneuven.cz nebo tel. 220 303 000.

Zpracování: Andrea Blažková, Jana Martincová

Dobrý den, dlouhodobě se mi loupou rty, ipřesto že si je stale mažu balzamem na rty a vecer sem si nevědomky strhla velky kus na horním rtu přímo veprostřed , okolo toho odlouonuti si to nateklo je to hodne vystouple. Je to uz tak 2 týdny a nechce to zmizet ,ikdyz si to mazu medem ,balzamy... a stale se mi rty olupují ... Zmizne mi to natekle kolem oloupbuteho rtu ? Uz sem stoho docela zoufalá ???? a nějaká rada ,aby se mi rty neolupovaly ? Děkuji za odpověď

Dobrý den,před třemi dny na procházce mě strhl pes na vodítku a po pádu na zem jsem si ztrhla celý nehet na malíčku pravé ruky. Hodně to krvácelo,vyčistila jsem si to a ošetřila , zasypala framykoinem, koupu v heřmánku, mažu černou mastí a přelepuji. Přestalo to bolet, jen pokud se malíčku dotknu, lůžko je nateklé, částečně červené, okolo celého lůžka mě to mokvá, lůžko je na omak mírně pohyblivé. Žiji v zahraničí, u lékaře jsem proto nebyla. Můžete mě prosím poradit jak mám dále postupovat, děkuji. Eva

Dobrý den, dcera již při narození měla plný nosík takových jakoby uhříků. Do roka se většina vyloupala a zbyly velmi málo viditelné tečky- dírky. Jeden pupínek má však dodnes a je docela velký. Má 19 měsíců a dětská doktorka mi s tím neumí poradit. Dá se to nějak řešit? Předem děkuji za odpověď.

##Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky##

##Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky##

##Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky##

Související články

Nějakou formou otoku trpěl čas od času snad každý, takový otok většinou spontánně vymizí. Co ale dělat, když otok zůstává, nebo se často opakuje a nikdy nevymizí úplně?

Lymfatická masáž je léčebná metoda jejíž pomocí se napomáhá odtoku lymfy z postižené oblasti a podporuje správné proudění lymfy v těle.

Otevřením lymfatických uzlin před jakoukoliv další manipulací s lymfatickým systémem, ať již manuální lymfodrenáží nebo přístrojovou presoterapií docílíme toho, že lymfa-míza bude proudit správným směrem, odvádět odpadní látky přes krevní oběh do ledvin. Pokud bychom tuto fázi vynechali, lymfa se bude hromadit před neprůchodnou lymfatickou uzlinou. Z toho pak mohou vzniknout migrény, bolesti hlavy, přesun otoku v částech před uzlinou apod.

Manuální lymfodrenáž je základní léčebná metoda, která napomáhá odtoku lymfy z postižené oblasti a podporuje správné proudění lymfy v těle, v tomto případě z dolních končetin. Jedná se o velmi jemnou techniku speciálních hmatů odlišných od klasické masáže. Jejím cílem je napodobit práci zdravého lymfatického systému a odvést lymfu z oblastí, kde se hromadí, směrem přes cévní systém do ledvin, a tím z těla jí zachycené škodliviny vyloučit.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace