Inzerce

Právní prohlášení

www.zdraveomlazeni.cz jsou webové stránky informačního charakteru. Informace uvedené na stránkách www.zdraveomlazeni.cz nejsou určeny jako návod k diagnostice a léčení nemocí. V případě nemoci či jakýchkoliv pochybností týkajících se vašeho zdravotního stavu nebo zdravotního stavu vašich dětí, či užívání léčiv je nezbytně nutné vždy kontaktovat vašeho lékaře / lékaře vašeho dítěte, který dle vlastního vyšetření stanoví diagnózu a rozhodne o příslušné léčbě. Provozovatel stránek nenese odpovědnost za škody, které vzniknou uživateli stránek, pokud se v případě nemoci či příznaků poruch zdraví neobrátí na příslušného lékaře. Autoři, ani nakladatelství nemohou nést odpovědnost za případné újmy nebo poškození, které vyplynou z nesprávného užití informací v této publikaci. Každý člověk by vše měl konzultovat s lékařem, který je zcela obeznámen s veškerými aspekty jeho zdravotního stavu.

Provozovatel Baby on line nenese odpovědnost za informace umístěné na stránkách jiných domén, na něž z www.babyonline.cz vedou odkazy, stejně jako za informace v komerčních sděleních a inzercích na tomto portále.

Provozovatel Baby on line informuje všechny autory příspěvků, že veškeré náklady spojené s dodatečným odstraněním vložených příspěvků hradí jejich autor, na jehož žádost byly odstraněny.

Vkládané příspěvky vyjadřují názory našich čtenářek a čtenářů, které se nemusí shodovat s názory autorů a nakladatelství. Provozovatel Babyonline nenese odpovědnost za informace obsažené v příspěvcích čtenářů. Autoři příspěvků z řad uživatelů nesou za své příspěvky plnou odpovědnost a přebírají odpovědnost za škodu, pokud svými příspěvky poruší práva jiné osoby či právního předpisu.

Vkládat na Babyonline.cz reklamní sdělení, jak na stránky, tak prostřednictvím vzkazů uživatelkám, není povoleno. Za každé takové nepovolené reklamní sdělení bude vymáhána náhrada ve výši 10.000 Kč, která bude následně využita k dalšímu rozvoji portálu. Příspěvky nebo jejich části budou neodkladně ze stránek odstraněny a profil uživatele, který tak činí, odstraněn.

Odstraněn bude rovněž příspěvek, který ponese známky zásahu do dobré pověsti autora či společnosti provozující portál Babyonline.cz.
 

Veškerá práva vyhrazena, žádná část těchto stránek nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Veškeré vydavatelem povolené citace údajů v dalších publikacích musí být uvedeny jako citace s uvedením pramene a autora originálu.

Informace o zpracování osobních údajů, aplikace GDPR

Dovolujeme si Vám oznámit, že v naší databázi shromažďujeme osobní údaje, které jste uvedli při registraci, a to za účelem informovat Vás o novinkách vydavatelství Babyonline těmito maily. Údaje v registračním formuláři můžete sami měnit či mazat, současně se můžete odhlásit z odběru novinek kliknutím na odkaz v patičce každého mailu. Již dříve jsme plně dodržovali českou legislativu a Vaše údaje byly shromažďovány, uchovávány a zpracovávány ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (číslo registrace: 00027795), a to provozovatelem stránek Baby on line. 

 • Registrovaný uživatel bere na vědomí, že firma o něm eviduje a zpracovává osobní údaje uvedené v registraci, zejména jméno, příjmení, e-mail.
 • Každý ze subjektů, o němž firma zpracovává osobní údaje, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto se případně také domáhat soudní ochrany, a to ve všech otázkách ochrany jeho osobních údajů.
 • Firma je povinna informovat registrované o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Firma případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost firma nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů.
 • Firma nezpracovává osobní údaje obchodního partnera z titulu jeho souhlasu, ale pouze z titulu plnění zákonných povinností.
 • Firma bude zpracovávat osobní údaje registrovaných pouze pro účely informovat o novinkách vydavatelství Babyonline. V případě požadavku na zpracování osobních údajů i za jiným účelem se firma zavazuje získat informovaný předchozí písemný souhlas v samostatném dokumentu.
 • Žádosti registrovaných ohledně uplatnění práva na:
 • a) přenositelnost,
  b) omezení zpracování (žádost o dočasný přesun do jiného systému nebo znepřístupnění),
  c) vydání potvrzení o zpracovávání údajů o něm,
  d) opravu, 
  e) vymazání,
  f) informace o přijatých opatřeních,
  vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů pověřený pracovník, který předem písemně informuje svého nadřízeného a po odsouhlasení nadřízeným zašle registrovanému zprávu o způsobu a termínu vyřešení jeho žádosti. 
   
Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace