Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Liposukce

Liposukce (odsátí tuku) slouží k zlepšení tvaru postavy. Liposukce řeší nadměrné ukládání tuku v určitých partiích (břicho, stehna, boky, podbradek) neovlivnitelné stravou a cvičením. Neřeší obezitu. Pracuje na principu rozpuštění a odsátí tukové tkáně, ultrazvuková a laserová navíc působí smrštění natažené kůže.

Liposukce

K čemu slouží liposukce? Proč ji pacienti žádají?

Liposukčními metodami, kterých je více a bude o nich ještě řeč, lze obecně řečeno dotvarovat - vymodelovat postavu. Liposukce (doslova odsátí tuku) řeší problém nadbytečného ukládání tuku v určitých tělesných partiích, nikoliv problém obezity. Tuk odstraňujeme jen z těch partií těla, jejichž vzhled již nelze ovlivnit redukční dietou ani fyzickým cvičením, resp. tyto přirozené postupy nejsou u jinak zdravého jedince účinné.  Lidem s velkou nadváhou je proto před zákrokem doporučována redukce váhy.

Liposukce a pohlaví

Pohlaví je v případě liposukce též faktorem, na který je třeba brát zřetel, protože ovlivňuje efektivitu liposukce. Rozložení a způsob ukládání tuku na těle u mužů a žen je rozdílné a z mnoha důvodů mívá lepší výsledky modelace postavy u žen. Nicméně ani mužům není liposukce zapovězena.

Vhodný věk k liposukci

Věk není zásadně limitující faktor, pokud si kůže uchovává dostatek elasticity. Ta ovšem, po pravdě věkem zcela přirozeně klesá.  Řešením může být do jisté míry moderní metoda liposukce tzv. SlimLipo – laserem asistovaná liposukce, která s pomocí laserového paprsku volnou nadbytečnou kůži po odsátí tuku výrazně retrahuje a zároveň zpevňuje závěsný aparát kůže.

U jakých žen je liposukce zvláště účinná?

Ideálním, tedy ne výhradním, adeptem liposukce, u kterého lze očekávat dobré výsledky, je žena v mladším a středním věku, přivyklá zdravé péči stravou a pohybem o své tělo, kterou trápí tukové nadbytky v některých tělesných partiích, jež ani při pravidelném cvičení a přiměřené životosprávě nedoznaly dostatečný úbytek objemu.

V jakých místech tělo modelujeme liposukcí?

Liposukce břichaLiposukce stehenLiposukce hýždí

K lokalitám, kde dochází k výraznějšímu hromadění tuku patří hýždě, zevní a vnitřní strana stehna, vnitřní strana kolena, břicho a podbradek. Nicméně platí, že liposukcí se dá vylepšit na těle téměř cokoli, tedy i  paže, záda, kolena a lýtka.  Zda se během jednoho zákroku odsaje tuk z více oblastí najednou, což lze za předpokladu uvedení klienta do celkové narkózy nebo se po dohodě s klientem přikloníme k postupnému modelování těla ambulantní formou, záleží vždy na volbě operatéra a jeho znalosti problematiky pacienta a zdravotním stavu pacienta.   

Jak se liposukce provádí? Princip liposukce

Liposukce je chirurgický výkon, při němž je redukováno množství podkožního tuku pomocí kanyly a odsávací soupravy, kdy jsou buňky vibrační kanylou mechanicky rozbíjeny a následně odsávány z těla. V případě SlimLipo liposukce-laserem asistované, dochází k rozbití tukových buněk pomocí laserového paprsku, který současně zpevní závěsný aparát kůže a kůži samotnou retrahuje (smrští). Vyhneme se tím pooperačním nerovnostem a zároveň partii zpevníme. Tuk je v závěru výkonu odsát již standartním způsobem.

Ačkoliv patří liposukce k velmi rozšířené a oblíbené metodě modelace těla, stále si lidé pletou její druhy a nemají jasno v nabídce těchto zákroků. Základním vodítkem by mohlo být rozdělení druhů liposukcí na invazivní, kdy jednoduše řečeno vzniká v těle ranka pro vstup kanyly a následné odsátí zásahem operatéra, a neinvazivní, kdy se nejedná o liposukci, navzdory ustálenému názvu, který laická veřejnost chybně používá, nýbrž o lipolýzu. Tělesná schránka se vůbec neporuší a tuk odchází z těla ven postupně, prostřednictvím vylučovacího ústrojí organismu.

Plastická chirurgie používá metody invazivní.  Ty pracují všechny v podstatě na stejném principu: tuková tkáň se rozruší a následně odsaje z těla ven. 

Liposukce paží

Rozdíl spočívá ve způsobu, jakým se tukové buňky rozbíjejí.  Může jít o mechanické uvolnění, tedy klasickou a vibrační liposukci, nebo uvolnění za pomoci ultrazvukových vln či laserových světelných paprsků.

Typy liposukce

 • Klasická liposukce: Operatér zavede odsávací kanylu do dané tělesné oblasti a mechanicky, pohybem ruky, rozbíjí tukové buňky. Ty jsou zároveň kanylou odváděny ven z těla.  Tato forma liposukce je již velmi málo používaná.
 • Vibrační liposukce:  Při této metodě liposukce jsou tukové buňky šetrně rozbíjeny za pomoci vibrační kanyly, která sama kmitá, její účinek je rovnoměrně rozložen a předchází se tak případným nerovnostem viditelným pod kůží. Ve srovnání s klasickou metodou jsou kanyly tenčí a tedy i vstupní otvory menší. Jedná se, ve srovnání s klasickou metodou, o výrazně šetrnější zákrok, který se velmi často provádí v místním znecitlivění.
 • Ultrazvuková liposukce: Tento druh liposukce se od klasické vibrační liší v principu vlastního zákroku. Ošetření se totiž provádí pomocí hlavice vysílající ultrazvukové vlny. Ty donutí tukovou buňku samovolně prasknout a tukovou výplň vypustit bez mechanického násilí. Takto vylitý obsah buněk je opět kanylou odsáván z těla ven. Souběžně s ultrazvukovou vlnou se šíří i vlna tepelná. Ta nutí kůži k aktivnějšímu a silnějšímu smrštění podél nově vytvarované kontury.
 • Laserová liposukce: Jedná se vlastně o vibrační liposukci, prováděnou identickým způsobem, ovšem s jedním cenným benefitem. Tím je účinek laserového paprsku. Tento paprsek rozpustí obsah tukové buňky – tuk zkapalní a tento je následně odsát. Laserový paprsek  působící současně v jednom provedení zákroku dokáže volnou kůži po odsátí opět smrštit do nového, menšího objemu a zabránit tak nežádoucímu efektu v podobě povoleného a nerovného „kabátku“  modelované partie.

Co je tumescentní liposukce?

Ještě jedno nebezpečí hrozí při orientaci v liposukčních metodách. Často se lidé dožadují tumescentní metody liposukce, aniž by věděli, oč se jedná. Tady se chybuje asi nejvíce. Nejedná se totiž o metodu, ale pouze o techniku. Touto technikou se pracuje vždy, když se do podkoží napouští tuk uvolňující roztok, tzv. tumescentní roztok, jehož působením se tukové buňky rozvolňují. Tumescentní tak může být liposukce vibrační stejně jako klasická či ambulantní nebo v plné narkóze.

Ambulantně nebo v narkóze?

Ano, skutečně existují dvě možnosti provedení liposukce: ambulantně v lokální anestezii a v plné narkóze. O tom, jak bude liposukce provedena, nerozhoduje klient, ale celkové nebo lokální znecitlivění volí operatér podle rozsahu odsávaných oblastí i podle zhodnocení zdravotního stavu pacienta. V případě odsávání velkých rozsahů plochy, kde zákrok trvá delší dobu, se upřednostňuje celková anestezie, popřípadě výkon v analgosedaci. V průběhu analgosedace pacient pospává, nevnímá bolest, ale není zaintubován, dýchá si sám. Jedná se o velmi komfortní stav, který pacient vlastně „prospí“. Pro pacienta by totiž dlouhá doba odsávání tuku jen při lokálním umrtvení mohla znamenat větší psychickou zátěž a podstatný diskomfort. Jedná-li se o jednotlivé oblasti, zcela postačí lokální anestezie. Navíc lokální anestezie má své limity a její pro organismus únosná dávka by nemusela účinkovat po potřebně dlouhou dobu. Obvykle se ambulantně odsávají boky nebo zevní strana stehen nebo podbradek, ale lze v závislosti na velikosti ploch i kombinovat zevní stehna s vnitřními, břicho s boky apod.

Liposukce jednotlivých partií, vstup kanyly a její výsledek

Obecně lze ve všech lokalitách použít jakýkoliv typ liposukce. Záleží na zvyklostech a zkušenostech operatéra. Podle rozsahu volíme pouze druh anestezie. V současné době používáme laserem asistovanou liposukci vzhledem k jejím dobrým pooperačním výsledkům a bezproblémovému pooperačnímu průběhu.

Vpichy – vstupy pro liposukční kanyly, volíme individuálně dle potřeby a také záleží na zvyku operatéra. Volíme místa v přirozených kožních řasách - záhybech, kde jsou stopy po zhojení minimální.

Liposukce břicha

U liposukce břicha volíme vstupy pro kanylu v podbřišku a v pupku v kožní řase. V případě potřeby ještě další vstupy na bocích – v případě, kdy je potřeba odsát i partie pasu. Možné jsou i vstupy pod žebry.

Liposukce břicha - před zákrokem Liposukce břicha - po zákroku

 

Liposukce břicha - před zákrokem Liposukce břicha - po zákroku

Foto: Stavy před (vlevo) a po (vpravo) liposukci břicha

Liposukce břicha - před zákrokem Liposukce břicha - po zákroku

Liposukce stehen

U liposukce stehen jsou vstupy nejčastěji na bocích a v rýze pod zadkem, v případě vnitřních stehen jsou další vstupy v tříslech, nebo na vnitřní ploše stehna, na spodním okraji odsávané lokality.

Liposukce stehen - před zákrokem Liposukce stehen - po zákroku

Foto: Stav před (vlevo) a po (vpravo) liposukci stehen

Liposukce podbradku

U liposukce podbradku je pouze jeden vstup ve vrásce pod bradou.

Vstupy jsou drobné incise do 5 mm délky, které není potřeba následně ani šít.  Zhojí se spontánně a zanechají minimální jizvičky. Vždy jsou voleny tak, abychom mohli danou plochu odsát „křížem“ a jsou umístěné při okrajích dané lokality.

Liposukce podbradku - před zákrokem Liposukce podbradku - po zákroku

Foto: Stav před (vlevo) a po (vpravo) liposukci podbradku

Liposukce paží

Liposukce paží - před zákrokem Liposukce paží - po zákroku

Foto: Stav před (vlevo) a po (vpravo) liposukci paží

Kontraindikace, kdy není možné liposukci provést

Liposukce má svá kontraindikace "lokální a celkové." Z celkových kontraindikací je  to celkový zdravotní stav pacienta, který operaci zabrání. Tento výkon není vhodný pro pacienty, kteří trpí závažnou metabolickou chorobou či  chorobou srdce  a cév nebo jinou interní chorobou. Tady by byl provedený výkon velmi riskantní a ohrožoval by pacienta na životě. Z lokálních kontraindikací jde především o stav oblasti, kde se má liposukce provádět. Naprosto stěžejní je stav a charakter kůže. Pokud již není kůže v dobré kondici,  tzn. že je příliš volná a ztratila již svou elasticitu, liposukční výkon přinese naopak zhoršení stavu bez očekávaného efektu. Tím jak stárneme, tak nám ubývá v podkoží kolagenních a elastických vláken (ztrácí se elasticita)  a kůže se stává laxní a další redukce podkožního polštáře pak celý stav jen prohloubí. Rozhodně však existuje možnost jak toto řešit: buď již zmíněnou SlimLipo anebo liposukcí s redukcí kožního nadbytku v jedné či ve dvou dobách.  Příkladem může být abdominoplastika (operace břicha)  s liposukcí, kdy je tukový polštář redukován a kožní nadbytek, který vzniká, je následně chirurgicky odstraněn.

Komplikace liposukce

Komplikace se dají opět rozdělit na dvě velké skupiny a to celkové a lokální. Z celkových je to výrazné krvácení a pokles hladiny krevního barviva, který se musí v extrémních případech řešit krevními převody. Mezi vzácné, ale velmi závažné komplikace patří zánět, který může vést k sepsi, lidově řečeno otravě krve. Z dalších možných komplikací je to rozvoj trombózy s následnou plicní embolií, se kterou se naštěstí setkáváme jen velmi vzácně. V zahraniční literatuře jsou popsána i úmrtí při odsávání velkých objemů, což při dodržení limitů a pravidel operatérem nehrozí. Mezi lokální komplikace patří následné nerovnosti, prohlubně, vzácně kožní nekrózy, které by však při správně provedené liposukci býti neměly a pokud se vyskytnou, tak jsou většinou způsobeny špatnou operační technikou. Liposukce, pokud je správně provedena, přináší očekávaný efekt s minimálními komplikacemi a zátěží pro pacienta.

Opakování liposukce, kdy je vhodné zákrok provést na etapy

Liposukci je možné opakovat i v místě, kde byla již jednou provedena, ale výsledek není již tak přesvědčivý: podkoží je zde redukováno, tkáně jsou projizvené a množství odsátých tukových buněk je menší. Vždy totiž musí zůstat jistá souvislá vrstva tuku i v místech, kde byla liposukce správně provedena.  Pokud by tomu tak nebylo, vznikají již výše popsané lokání komplikace. U tzv. velkých liposukcí v rozsahu břicho, boky, stehna, záda například,  je dokonce vhodné zákrok rozdělit do dvou etap a tak minimalizovat poměrně velkou zátěž pacienta.

Jsou výsledky liposukce trvalé?

Při liposukci je sice redukováno množství tukových buněk v podkoží, ale vždy musíme nějaké zachovat a ty mohou, pokud není dodržován pooperační režim, posléze narůstat do objemu. Tuková buňka dospělého člověka se nedělí (nemnoží), ale nabývat na objemu dokáže, pokud je dlouhodobě příjem energie větší než výdej - muselo by se ale  jednat o váhový přírůstek v řádech několika kilogramů.

Zákrok sám, příprava před liposukcí, délka trvání liposukce

Před zákrokem není potřeba žádná speciální příprava. Snad s výjimkou větší nadváhy, je-li pacient shledán vhodným pro liposukci. Protože liposukce není zákrokem k řešení obezity, jak už víme, doporučujeme některým pacientkám redukci váhy na jejich optimální hmotnost a liposukcí pak řešíme jen problémové partie.

Plánujeme-li zákrok provádět v plné narkóze, je třeba standardního předoperačního vyšetření, které nesmí být starší dvou týdnů. Standardní je i režim pacienta v den operace s ohledem na příjem potrav, omezení kouření apod. 6 hodin před operací  nesmí člověk jíst a napít se může naposled (pouze vody, ne mléka, ne džusu, ne kávy) 2 hodiny před operací. Před liposukcí doporučujeme depilaci příslušných partií.

Pro ambulantně prováděnou liposukci není žádný zvláštní režim třeba předem dodržovat.

Samotný zákrok probíhá na operačním sále či na sálku zákrokovém v případě ambulantního provedení. Používáme-li liposukci tumescentní, což je nejčastější technika, napouštíme nejprve tenkou kanylou speciální roztok do podkoží, ten uvolňuje tukové buňky a tuk se pak odsává pomocí kanyly, která je napojena na tlakovou vývěvu. Během jednoho zákroku liposukce, který trvá v závislosti na rozsahu odsávané oblasti od pár desítek minut do hodiny, dvou, můžeme odsát i několik litrů tuku.

Je nutná hospitalizace?

Hospitalizace při výkonech v místním znecitlivění nutná není, při výkonech v analgosedaci nebo celkové narkóze bych ji vřele doporučil. Chceme přece, aby výsledek byl co nejlepší a pozákrokový klid je to nejúčinnější, co pro to můžeme udělat. Jedno či dvoudenní hospitalizace po „velké“ liposukci je na místě.

Kontrola po zákroku

Kontrola je nejčastěji po 14ti dnech po zákroku a následně po 6ti týdnech, kdy již můžeme hodnotit efekt, který se ale ještě v průběhu delší doby mění. Teprve po 3 měsících je efekt trvalý.

Režimová opatření po zákroku, fyzická aktivita, sport po liposukci

V pooperačním období je potřeba nosit elastické stahovací prádlo. Dle rozsahu a operované partie dostane pacient vhodné prádlo již na klinice. Po 3 dnech může prádlo odložit a osprchovat se.

Dále nosí elastické stahovací prádlo 24 hodin denně po dobu 2 až 4 týdnů.

Po tuto dobu se také vyvaruje zvýšené fyzické námahy a sportu. Následně nosí ještě elastické stahovací prádlo při sportu a zvýšené námaze do 3 měsíců od zákroku. Po liposukci podbradku se na hlavu přikládá elastická maska nebo se podbradek vyváže elastickým obinadlem přes hlavu. Tuto kompresi si pacient ponechává 14 dní. Po 3 dnech od liposukce si pacient může umýt hlavu, ale vzápětí opět přiloží kompresi. Fyzická aktivita je v tomto případě možná už za 2 týdny od liposukce.

Se zátěží je potřeba začínat postupně a samozřejmě sledovat, co se v operované oblasti děje. Běžná zátěž, péče o domácnost, administrativní práce a podobné aktivity jsou možná za 2-3 dny od zákroku. Vše je ale velmi individuální, záleží na rozsahu provedené liposukce, lokalitě a také na životním stylu člověka. To, co je pro někoho běžná zátěž, je pro druhého extremní sportovní výkon. Proto neexistuje dokonalá kuchařka, jak se po zákroku chovat a vše řešíme individuálně.

Jak si vybrat vhodného lékaře?

Nejlepší cesta, která se osvědčuje je dát na doporučení. Plastická chirurgie je velmi specifický obor, kde vzájemné souznění a důvěru mezi pacientkou a ošetřujícím lékařem považuji za velmi důležité, neřku-li zásadní. Dále je určitě důležité vybrat lékaře, který má s liposukcí zkušenosti. Jedině ten nebude slibovat „modré z nebe“, ale je schopen reálně odhadnout, jakou metodu zvolit a jaký výsledek lze očekávat. Dokážeme korigovat, zázraky ještě neumíme. Nebo ne vždy. :-)

Foto: Archív MUDr. Romana Kufy
Nákresy: MUDr. Petra Kubáčková

Lékaři provádějící tento zákrok

Dermatolovenerologie, Korektivní dermatologie, Praktický lékař

Pracoviště: Brno

Ceník lékařů

Lékař Cena od Cena do Poznámka
MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. 10000 Kč 25000 Kč
 • Kam na liposukci ?

  Dobrý den, je možné poprosit o doporučení nebo alespoň o zkušenosti z klinik, kde jste liposukci podstoupili ? Chtěla bych to od manžela k narozeninám, ale co se týče výběru plastické chirurgie si nejsem moc jistá.

  Markét636  |  17. 05. 2017, 10:30  |  Reakcí: 2  |  Reagovat  |  Zobrazit všechny reakce  |  URL příspěvku
  • Re: Kam na liposukci ?

   Milá Markéto, publikovaný zákrok byl proveden v Lékařském centru zdravotní a estetické péče v Brně u paní dr. Trojanové, kterou můžeme jako špičku v oboru korektivní dermatologie jenom doporučit. Dokonce má od loňského léta nový přístroj na liposukce, který je provádí efektivněji. Můžete paní dr. od nás pozdravovat. :-) Děkujeme a držíme palce, za tým vydavatelství Babyonline Jana Martincová P.S.: Uvítáme, když připíšete vlastní zkušenost.

   ZdravéOmlazení  |  17. 05. 2017, 11:02  |  Reagovat  |  URL příspěvku
  • Re: Kam na liposukci ?

   Ahoj, já jsem si liposukci nechala udělat po druhém porodu, kdy jsem nemohla vůbec zhubnout, cvičila jsem, dodržovala stravu, ale kila se ani nehnuly. A to snižovalo moje sebevědomí, protože jsem se nelíbila sama sobě. Sestra mi doporučila kliniku yes visage v Praze, kde liposukci dělají. Já jsem sice z Mladé Boleslavy, ale klinika na mě působila dobře, takže jsem si tam domluvila konzultaci s panem doktorem a ten mi vše ochotně vysvětlil a domluvili jsme se na zákroku. Liposukce dopadla výborně, neměla jsem žádné potíže, jen to trochu bolelo, ale to si myslím, že je normální, hlavní je že mám zase zpátky svojí postavu:)

   Blanička  |  03. 10. 2017, 15:25  |  Reagovat  |  URL příspěvku
 • Liposukce

  Já si teda myslím, že to za to stojí, pokud to někomu pomůže, tak proč ne, akorát je potřeba si to nechat pořádně rozležet a vybrat opravdu dobrou kliniku.

  TáňaJ  |  14. 04. 2017, 16:18  |  Reagovat  |  URL příspěvku
 • Moje liposukce

  Já se toho celkem bála ale pak když jsem uviděla přístup pana doktora tak strach opadl, udělal to fakt krásně a bolesti minimální. Dobře vybírejte kam na to jdete ! já byla spokojena. Můžete porovnat třeba ceny a tak. Přeji krásné dny bez trápení Janča

  JaJag  |  07. 12. 2016, 13:40  |  Reagovat  |  URL příspěvku
 • Karlík

  Myslím, že tento článek by si měl přečíst každý, kdo o liposukci uvažuje. Našla jsem i další zajímavá porovnání jednotlivých typů liposukcí (http://www.omlazeni.cz/wiki/liposukce-1.html, http://www.vaserlipo.cz/o-vaser-lipo nebo http://www.moda.cz/a/chystate-se-na-liposukci-jake-jsou-typy-liposukce-na-kolik-vas-vlastne-vyjde--2805), ale zde mi to přijde nejpřehlednější a nejlépe popsáno. Děkuji, pane doktore!

  Karlík  |  21. 01. 2014, 16:12  |  Reagovat  |  URL příspěvku

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

Abdominoplastika odstraňuje nadbytečnou kůži v oblasti břicha vzniklou např. opakovanými porody či radikálním zhubnutím. Nejedná se o liposukci, abdominoplastika rovněž neřeší problém obezity.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace