Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Modelace prsou

Modelace prsou je vytvarování prsu, vlastní tkáně, kdy vycházíme ze stávajícího materiálu bez použití jakékoliv umělé složky.

Modelace prsou

Co je to modelace prsou?

Modelací prsou rozumíme zjednodušeně úpravu tvaru prsou.  Při operaci vycházíme ze stávajícího materiálu tj. objemu prsní tkáně, kterou je žena obdarována. Nedoplňujeme objem prsou o žádnou umělou složku - implantát.

 • Modelaci prsou provádíme u žen, které mají tzv. povislé prsy, je to stav, kdy bradavka a dvorec se dostávají pod podprsní rýhu. U mladých žen je většinou tento komplex nad podprsní rýhou.
 • Modelace prsou je také prováděna u žen, které si žádají odstranění implantátu. Prsy jsou po odstranění implantátu většího objemu povislé a tzv. prázdné bez objemu a žádají si jednoznačně úpravu - modelaci kožního krytu.
 • Jsou i časté případy, kdy ženy žádají oboje - zvětšení objemu prsou a k tomu je nutné provézt i modelaci – zmenšení – úpravu kožního krytu. Touto změnou docílíme změnu polohy komplexu prsního dvorce s bradavkou do vyšší - správné pozice.

O modelaci tj. úpravě tvaru prsu se dá uvažovat již i po ukončení vývoje prsu tj. od 18 let věku.
Modelaci prsou můžeme provádět oboustrannou, tj. operujeme obě prsa současně. Ovšem v některých specifických případech provádíme operaci jednostrannou, například v případě asymetrie a ve výjimečných případech může být výkon po hrazen zdravotní pojišťovnou.
Jinak je modelace prsou ve většině případů výkon hrazený klientem.

V čem zákrok modelace prsou spočívá?

Modelace prsou

Kde zůstávají jizvy po modelaci prsou?

Jedná se operační výkon v celkové anestezii. Výkon trvá zhruba 2-3 hodiny.


Operační výkon modelace prsou se neobejde bez jizev, jejichž uložení závisí na zvolené operační metodě. Standardně nacházíme jizvy minimálně kolem prsních dvorců, kdy hovoříme o tzv. periareolární mammaplastice. Dále jizvy nacházíme jako kolmici od dvorců prsních směrem k podprsní rýze a někdy je nutné vést jizvy i v podprsní rýze. Výsledný tvar jizev je jako po redukční operaci prsou tj. ve tvaru obráceného písmene T.


Obecně je výkon spojen s jednodenním pobytem na pracovišti, kde se operační výkon provádí.

Principem výkonu je dosažení zlepšení vzhledu prsou, jejich tvaru.

Kdy se modelace prsou provádí?

Věk - dovršení věku 18 let - je důležitý. Kdy je žena plnoletá a může rozhodovat o operačním výkonu.
Dospělost je důležitá nejen z forenzního hlediska, ale i morálního. Výkon musí chtít hlavně sama klientka. Je seznámena se všemi riziky a hlavní podmínkou je určitým způsobem dokončené dospívání, nebo-li vývoj sekundárních pohlavních znaků, tj. prsou.
Roční období nehraje při výběru operačního termínu roli. Po výkonu musíme počítat s rekonvalescencí nejméně 6-8 týdnů.
Na dobrý výsledek mají někdy vliv i hormonální změny v těle ženy, je s výhodou výkon naplánovat mimo menstruační cyklus ženy.

Kontraindikace, kdy není možné (absolutní kontraindikace) nebo vhodné (relativní kontraindikace) zákrok provést

Kontraindikace absolutní a relativní se prolínají a záleží na problému u daného onemocnění a celkovém zdravotním stavu

 • infekt akutní či chronický
 • opar
 • autoimunitní onemocnění
 • závažné alergické stavy
 • akutní fáze maligního onemocnění
 • další vážná onemocnění zjištěná během pohovoru s klientkou – zájemkyní o výkon

Příprava před zákrokem

Doporučujeme standardní režimová opatření jako před všemi operačními zákroky v celkové anestezii. Výkon nedoporučujeme v době menstruace, kdy je žena přecitlivělá a je zde větší riziko krvácení.
Doporučená je standardní předoperační příprava jako před každým zákrokem v celkové anestezii. Je dobré být v dobré fyzické kondici. Pro dobu rekonvalescence (zotavování) je nutné si zajistit domácí klid nejméně týden dle typu zaměstnání.
Pokud se jedná o výkon hrazený zdravotní pojišťovnou, má žena nárok na pracovní neschopnost. V případě placeného výkonu klientkou toto nelze zajistit a žena si musí vzít pracovní volno a dle typu vykonávané profese zváží nástup do zaměstnání. Je nutné počítat i s nebezpečím vzniku komplikací a dlouhodobějším hojením.
V místě operované oblasti nesmí být žádný infekt na kůži. Je nutné dávat pozor při holení podpaží.
Doporučujeme obecně před zákrokem nehladovět, nedržet různá dietní opatření. Chránit se před infekcí, před nachlazením. Tyto infekty by měly být nejlépe 2 – 3 měsíce před výkonem vyloučeny. Nesmí být aktivní opar rtu, to je obecnou kontraindikací celkové anestezie.

Obecné doporučení jako před každým výkonem je vysazení všech medikamentů, které mohou zvyšovat krvácení.

Patří mezi ně všechny, které mohou obsahovat kyselinu acetylsalicylovou, jako jsou Acylpyrin, Aspro, Aspyrin, Mironal, Alnagon atd. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení.
Před výkonem si v rámci předoperační přípravy vyžádá zájemce o operační výkon vyšetření o svém zdravotním stavu u praktického lékaře, tj. základní fyzikální vyšetření a základní laboratorní vyšetření, EKG, rentgen plic a jiné. Požadavky na typ vyšetření závisí na věku operované osoby.
Před výkonem musíme být lační, aby nemohlo dojít při úvodu do anestezie ke vdechnutí žaludečního obsahu. 

Znamená to, že nesmíte nic jíst, pít a kouřit alespoň 6 hodin před výkonem.

24 hodin před výkonem není vhodné konzumovat alkoholické nápoje. Pokud užíváme pravidelně léky, tak se přímo o jejich užití poradíte s anesteziologickým lékařem a po odsouhlasení je můžete zapít malým douškem vody (neměl by to být slazený nápoj ani nápoj s obsahem bublin). Pokud žena pravidelně užívá antikoncepci, poradí se o tom se svým ošetřujícím gynekologem. Vysazení antikoncepce má smysl 2 měsíce před výkonem. Snižuje se riziko embolizace (ucpání žíly krevní sraženinou).
 

V den výkonu je vhodné se vykoupat, nepoužívat tělové krémy, neholit se v operovaných oblastech, nelíčit se, odlakovat si nehty na rukou i na nohou.

Do zdravotnického zařízení si nenoste s sebou žádné cennosti, snímatelné šperky. Před výkonem odložte snímatelné protézy, brýle, kontaktní čočky, naslouchadla.
Zajistěte si doprovod a odvoz ze zdravotnického zařízení.
Domácnost si připravte, tak abyste alespoň 7–14 dní nemusela vykonávat náročnější manipulace.
Před výkonem je plně prověřen a zkontrolován zdravotní stav klientky a jsou zkontrolována všechna doložená vyšetření. Za kvalitní průběh celkové anestezie nese zodpovědnost anesteziolog.
Žena je již při první konzultaci seznámena s typem výkonu, o vedení jizev, o komplikacích a vše stvrzuje podpisem v informovaném souhlase s výkonem, s focením i s podáním celkové anestezie.
Pacientka je během výkonu řádně monitorována, jsou jí podávána injekční antibiotika proti infekci, dále léky zamezující embolizaci v podobě injekce, které se aplikují do podkoží do míst, kde neplánujeme výkon. Jsou rovněž podávány léky tišící bolest - analgetika. Před zákrokem je pořízena archivní fotodokumentace, potom chirurg provede pečlivý nákres na kůži v oblasti prsou a znovu ženě připomene, kde budou vedeny řezy. Potom už nastupuje běžný postup operačního výkonu na operačním sále. Pokud počítáme s velkou redukcí prsní žlázy a předpokladem je prodloužená operační doba, informujeme ženu, že bude mít dočasně zaveden permanentní močový katetr. Po probuzení po výkonu má žena většinou zavedeny dva operační drény z každé strany prsu, na operačních ranách jsou speciální náplasti, které zpevňují ránu a ke kompresi a zpevnění poprsí používáme první operační den elastickou bandáž nebo stahující speciální elastické prádlo – podprsenku bez kostic.

Pooperační průběh spočívá opět ve sledování celkového stavu a proti bolesti jsou podávána analgetika. Enzymatické přípravky jako doplňky stravy typu Wobenzym, které zlepšují hojení, doporučujeme striktně užívat až 4-6 den po výkonu. Jejich užívání před výkonem může zvyšovat riziko krvácení.
Důležitá je důkladná informovanost zájemce, který má podstoupit operační zákrok.

Péče během hospitalizace

Výkon je prováděn v celkové anestezii, proto musí být pooperační průběh sledován a je nutný alespoň jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení. Běžně sledujeme vědomí a životní funkce – krevní tlak, tělesnou teplotu současně, množství odpadu v drénech.
Během výkonu a po něm dostává žena profylaktickou dávku antibiotik do žíly. Přísně je sledován přívod tekutin.
V den propuštění se odstraňují drény a tento stav může žena vnímat nepříjemně jako lehce štípavou bolest.

Režimová opatření po modelaci prsou, rekonvalescence, sport

Bolestivost po výkonu zvládáme pooperačně i v domácím prostředí po dobu 2-3 dnů běžně analgetiky – léky tišící bolest, které vám doporučí operatér. Přísně v pooperačním období nosíme speciální elastické prádlo – podprsenku bez kostic. Během prvních 14 dnů je důležité naprosté omezení fyzické aktivity a nedoporučujeme manipulaci s předměty a zvedání horních končetin, aby nedošlo k nenadálému krvácení a zbytečnému tahu a tlaku na jizvy. Tato poučení jsou důležitá, ale ženy většinou samy cítí, co si mohou a nemohou dovolit.
Redukovanou i malou část prsní žlázy odesíláme po výkonu k histologickému rozboru, po obdržení výsledku jej většinou ambulantně při převazu oznamujeme ženě. Dle zvyklostí a zkušeností plastického chirurga jsou rány uzavřeny nevstřebatelným šicím materiálem, tudíž při převazu v tomto ohledu nemusíte očekávat bolestivost, stehy se neodstraňují.
Návrat do zaměstnání doporučujeme po 7-14 dnech. Řízení dopravního prostředku také až po týdnu, podle toho, jak se žena cítí. Fyzickou aktivitu jako plávání po 6-8 týdnech. Veškeré aktivity doporučujeme ve sportovním oblečení.
Co se týče sexuální aktivity – dotyku prsou, taktéž jemně doporučujeme až po 2 týdnech, samotná citlivost vám to nedovolí dříve, ale veškeré výraznější dotyky odložte až po doporučených 6 – 8 týdnech.

Vzhled prsou, hodnocení úspěšnosti modelace prsou

Prsa jsou po operaci oteklá, mohou se vyskytnout rozsáhlé modřiny - hematomy. Díky těmto pooperačním změnám se vám prsa budou zdát větší, může se objevit i přechodně asymetrie z tekutiny, která je uvnitř dutiny a která se postupně vstřebá. Přechodně se může objevit omezení citlivosti nebo naopak přecitlivělost dvorce a bradavky, vše by mělo postupně ustoupit. Po operaci může nastat porucha v oblasti cítivosti prsních dvorců a případně může dojít i k problémům s kojením v budoucnu.
Celkově hodnoťte stav až po 3 měsících, kdy i gravitací dojde k úplnému usazení prsní žlázy, odezní otoky. Někdy můžete vnímat asymetrii, jeden prs se hojí rychleji, a tudíž vypadá lépe než druhý. Veškeré pochybnosti a změny hlaste operujícímu lékaři. Změny jako zarudnutí, bolestivost v ráně, nenadálý otok, zvýšení tělesné teploty až horečku nad 38,2 °C oznamte operatérovi také. V případě nachlazení či infekce s nutností použití antibiotik se spojte s praktickým lékařem i operatérem a před pravidelným užíváním antibiotik si nechejte vyšetřit základní krevní obraz se zánětlivými ukazateli.
Celkově se z úplného výsledku modelační operace prsou můžete radovat po 6-12 měsících. Jizvy obecně zrají, to znamená, že přicházejí do normálního postavení do jednoho roku.

Doporučené sledování po operaci

V okamžiku, kdy se žena raduje z nového tvaru prsou, zapomíná na kontroly prsou. Zde je důležitá úloha nastartovat určitý pravidelný proces kontrol. Doporučeno je vyšetření pomocí sonografie neboli ultrazvukové vyšetření prsou 1x ročně, hrazeno ženou. Mezi vyšetření ultrazvukem se u žen ve screeningovém věku nad 45 let vkládá co 2 roky mamografické vyšetření.

Co může ovlivnit hojení?

Zmiňované enzymatické doplňky stravy – Wobenzym, Apo-Curenzym, antiedematózní levnější varianta Aescin, Reparil. Vhodné je i dostatečné množství vitamínů a použití i protizánětlivých gelů lokálně, po zahojení silikonové náplasti, silikonové gely na prevenci hypertrofických jizev, dále doporučujeme tlakové masáže.  Na oblast hematomů aplikujeme Viatromb spray.
Každý lékař má svoje osvědčené postupy. Může se stát, že rozhodnutí nechá na vás. Potom musíte pro radu do lékárny.

Komplikace - rizika zákroku

jsou podobná a spojená s riziky zákroku v celkové anestezii

 • zarudnutí, otok
 • krvácení
 • infekce
 • porucha prokrvení kůže
 • nekróza kůže
 • porucha citlivosti prsních dvorců a bradavek, současně nelze vyloučit poruchu kojení
 • další poruchy hojení – rozpad v ráně
 • dehiscence neboli rozpad operační rány
 • nevzhledné jizvy v odborné veřejnosti nazývané atrofické – roztažené, hypertrofické - vyvýšené až keloidní jizvy, které jsou rozsáhlejší než původní jizvy
 • alergické reakce i na vstřebatelný šicí materiál, na náplasti

Jak si vybrat vhodného lékaře zákroku?

Při výběru pracoviště bychom měli vědět, zda se jedná o opravdového plastického chirurga a že pracoviště, kde bude výkon prováděn, je schválené zdravotnické zařízení. Dále je nutné trvat po výkonu na obdržení certifikátu k použitému implantátu.
Obecně by roli při výběru měla sehrát:
1. vzdálenost pracoviště, kde by měl být výkon proveden. Doporučuji dostupnost do 60 km.
Na otázku „Proč?“ je jednoduchá odpověď. I při drobném operačním výkonu může nastat komplikace. Převazy, odstranění stehů, všechny tyto kontroly se odvíjejí na daném, vybraném pracovišti a dojezd do vzdálenějšího místa je nepohodlný, nevhodný po výkonu a prodražuje celkové náklady ženy na provedený výkon. Samozřejmě je toto rozhodnutí vždy jen na klientce či klientovi.
2. osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z blízkého okolí – tzv. pozitivní reference.  Může být velkým darem. Není to však nutným předpokladem. Jeden chirurg může někoho zaujmout, jiného naopak i svým i dobře míněným přístupem odradit.
3. srovnání alespoň 2-3 pracovišť a následné vyhodnocení, osobní výběrové řízení pracoviště: Rozhodujícím faktorem při výběru pracoviště by neměla být cena.

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

Krásná prsa je relativní pojem a v mládí objemnější či objemné prsy vedou časem ke změně tvaru. Obecně prsy mohou být různého tvaru a na vizuální kráse se podílí i velikost prsních dvorců, symetrie prsů. Každé těhotenství, kojení, změna váhy, stárnutí kůže vedou ke změnám na prsou. Prsy jsou objemné, povislé, jedná se o přesun prsní žlázy gravitací směrem do dolních kvadrantů a horní kvadranty prsou jsou prázdné. Jsou to projevy, které nás vedou ke změně.

Každá žena si přeje mít krásné prsy. Určitý tvar i objem prsou je daný a mění se v průběhu života. Vliv má gravitace, kvalita kůže, genetické dispozice, celková hmotnost ženy, objem prsu, počet těhotenství, kojení, hormonální léčba. Zatímco některé ženy tento výkon vyhledávají ihned po dovršení vývoje a plnoletosti, jiné ženy k tomu rozhodnutí směřují řadu let a k výkonu přichází až po splnění mateřských povinností.

V těchto dvou slovech je schovaná naděje žen, které prodělaly těžkou psychickou a fyzicky náročnou cestu. O příběhu každé ženy, která prodělala onemocnění karcinomu prsu, bychom mohli napsat knihu.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace