Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Zvětšení prsou (zvětšení poprsí)

Každá žena si přeje mít krásné prsy. Určitý tvar i objem prsou je daný a mění se v průběhu života. Vliv má gravitace, kvalita kůže, genetické dispozice, celková hmotnost ženy, objem prsu, počet těhotenství, kojení, hormonální léčba. Zatímco některé ženy tento výkon vyhledávají ihned po dovršení vývoje a plnoletosti, jiné ženy k tomu rozhodnutí směřují řadu let a k výkonu přichází až po splnění mateřských povinností.

Zvětšení prsou

Důležité je, aby rozhodnutí o změně velikosti prsu chtěla žena samotná. Nemělo by se stát, že ji k zákroku bude směřovat partner.

Zvětšení prsou, augmentace prsou nebo modelace prsou?

Zvětšení prsou je chirurgický zákrok, který vede současně ke zlepšení tvarů prsou. V odborné literatuře se můžete setkat s pojmem AUGMENTACE. Z latinského slova augmentatio – zvětšení. Augmentace se jako pojem používá pro jakékoliv zvětšení, ať již prsou, rtů, obličeje a další. Může se jednat jen o samostatnou augmentaci – zvětšení prsou nebo se výkon může kombinovat s menší či rozsáhlejší úpravou okolní nadbytečné kůže, a to už výkon označujeme jako tzv. modelaci kožního krytu, odborně používáme termín modelace prsou.

Jak se zvětšení prsou provádí?

Zvětšení prsou je chirurgický zákrok, který provádí zkušený plastický chirurg v celkové anestezii. Zvětšení prsou trvá zpravidla 1 – 1,5 hodiny. Zvětšení prsou pomocí implantátů je nejčastějším a úspěšným řešením. V určitých případech, kdy má žena vhodné dispozice, lze využít k doplnění objemu prsou vlastního tuku.

Zvětšení prsou prsními implantáty

Zvětšení prsou je chirurgický výkon, který spočívá ve vložení prsní vložky – implantátu.
Zvolený přístup, způsob uložení, velikost a typ implantátu vychází z dohody mezi operujícím lékařem a ženou při předoperační konzultaci.
 Prsní implantát umísťujeme pod prsní sval, či pod prsní žlázu. Základní možnosti vložení implantátu jsou buď z otvoru pod prsním dvorcem těsně na dolní hranici pigmentované části prsního dvorce, nebo z otvoru v podprsní rýze nebo z otvoru v oblasti v podpažní jamce, tento postup je nejobtížnější. Nejbezpečnější je přístup z otvoru v podprsní rýze. Z vytvořeného otvoru velikosti asi 4-5 cm pronikáme podkožní vrstvou a vytvoříme dutinu buď pod prsní žlázou, nebo až pod hlouběji uloženým prsním svalem a do této vytvořené dutiny vkládáme implantát.

Prsní implantát vložený pod prsní sval Prsní implantát vložený pod prsní žlázu

Fota: Vlevo umístění implantátu pod svalem, vpravo pouze pod prsní žlázou.

Při vlastním operačním výkonu do vytvořené dutiny nejdříve dočasně vkládáme drény – hadičky, které odvádějí odpady z operační rány, a ty za 1 – 2 dny odstraňujeme. Slouží nám ke kontrole krvácení v dutině, kde je implantát. Jsou však chirurgové, kteří drény nepoužívají, záleží na zvyklosti lékaře. Po vložení drénů za přísně sterilních podmínek buď dáváme měřič velikosti implantátu, což je sterilní vodou plnitelný váček, který nám umožní zvolit přesný typ a velikost implantátu nebo vkládáme přímo zvolenou velikosti implantátu, kterou si žena dohodla s operatérem při konzultaci.

Používané prsní implantáty a jejich bezpečnost

Mohou být buď kulaté, nebo anatomické, které jsou kapkovitého tvaru. Použití anatomického implantátu napomáhá lépe docílit přirozený tvar prsou nejen z čelního pohledu na ženu, ale i z profilu.  Implantáty plněné vodou se používají v České republice minimálně. Existují také implantáty, které jsou kombinací obou, mají silikonový plášť, dovnitř se dopouští voda, odborně je označujeme jako Beckerovy expandery. Ty používáme v rekonstrukční chirurgii při vytvoření nového prsu po odstranění prsu při zjištění zhoubného nádoru (ablaci).
Každý implantát je opatřen certifikátem s výrobním číslem, typem a velikostí implantátu. Certifikát žena po výkonu obdrží.

Dělení implantátů

Implantáty dělíme podle tvaru na: kulaté, anatomické a asymetrické – jiný implantát pro pravou a levou stranu

Implantáty dělíme podle náplně na:

 • implantáty plněné silikonovým gelem
  • silikon kohezivní gel
  • silikon dual kohezivní gel – s dvojí hustotou gelu - použití dvou různě hustých gelů, patří mezi kvalitní a dražší typ implantátů, a kde se díky složení gelu snižuje riziko úniku gelu při porušení povrchu implantátu
  • tekutý silikon (již se nepoužívá)
 • implantáty plněné fyziologickým roztokem, tzv. salinické implantáty. V ČR se užívají minimálně. Výhodou je malý řez, protože implantát se naplňuje fyziologickým roztokem až po jeho zavedení.
 • implantáty kombinované, tzv. Beckerovy expandéry (kombinace silikonového gelu a fyziologického roztok, používají se méně)

Nejčastěji používané jsou u nás silikonové implantáty. Použití dual kohezivního gelu snižuje riziko prosakování silikonového gelu a zvyšuje bezpečnost při prasknutí implantátu, kdy gel neuniká z porušeného implantátu.

Dělení implantátů podle profilu: nízké (moderate), vysoké (high), extra vysoké (extra high). Klientka si může po dohodě s operatérem vybrat výšku profilu podle tvaru svých prsů, hrudníku jako celku a požadovaného zvýraznění dekoltu při stejném objemu implantátu.

V současné době se stále objevují novinky v oblasti plnění prsních implantátů. Jsou zkoušeny a používány různé plnící látky. Mezi nimi např. sojový gel, ale zatím tyto nové prsní implantáty nenašly široké uplatnění.

Výroba prsních implantátů podléhá přísným pravidlům a je povinností příslušných orgánů tato pravidla hlídat. Bezpečnost prsních implantátů prošla složitým a komplikovaným vývojem. Proběhlo mnoho soudních sporů a řada vědeckých studií. Prsní implantáty se staly jedním z nejvíce sledovaných a kontrolovaných oborů dnešní doby. Prsní implantáty jsou v současnosti medicínské přípravky III. třídy, podléhají nejpřísnější kontrole při vývoji i výrobě.

Volba velikosti prsního implantátu

Velikost (objem) a výšku implantátu v základu volíme podle objektivních parametrů, jako jsou výška, váha pacientky, obvod hrudníku, tvar prsou, a také zohledňujeme požadavky ženy.

Snažíme se dosáhnout přirozenosti.

Snažíme se dosáhnout přirozenosti.

Objem implantátů je od 100 ml do 1000 ml. Velikost implantátu si ženy mohou vyzkoušet už doma nebo přímo při konzultaci s operatérem vložením sáčku s určitým objemem tekutiny – vody do podprsenky. Na použití velikosti implantátu se buď s chirurgem domluví pevně a při přijetí podepisuje souhlas před výkonem s přesně daným typem a velikostí implantátu, nebo toto rozhodnutí nechá na chirurgovi a ten během výkonu vloží do dutiny dočasně váček na měření velikosti, který postupně plní vodou a při dosažení dobrého efektu dle tohoto vlastního měření vloží do připravené dutiny zvolený typ a velikost implantátu.

Zvětšení prsou vlastním tukem

V posledních letech je další moderní metodou zvětšování objemu prsu pomocí vlastního tuku. Musíme si však uvědomit, že tento postup má svá omezení, zejména v množství tuku, který má žena k tomuto účelu k dispozici. To znamená, že u štíhlé ženy sportovního vzhledu bychom touto metodou nedocílili téměř žádného efektu. Navíc po první aplikaci vlastního tuku se průměrně až 50 % vpraveného materiálu vstřebá, musíme tedy aplikaci provádět opakovaně.

V jakém věku, kdy se zákrok provádí?

Obecně platí při estetických výkonech, že by ženy měly dosáhnout plnoletosti, aby mohly rozhodovat o sobě a nedávaly vinu za špatná rozhodnutí okolí – přímým příbuzným. Výjimku tvoří vrozené vývojové vady, kdy výkony, které hradí zdravotní pojišťovna, jsou prováděny v době před dovršením 18. roku věku.
Dalším kritériem je dovršení vyzrálosti prsní žlázy.

Plnoletá žena se pro zákrok může rozhodnout bez časového omezení (horní hranice věku).

Výkon se provádí u žen s celkově dobrým zdravotním stavem, kde nejsou jasně znatelná rizika vedlejšího onemocnění, které by operaci vylučovalo.
U žen, které se zvětšení prsou rozhodly podstoupit po porodu, doporučujeme vyčkat alespoň jeden rok od ukončení kojení.

Příprava pacientky před zákrokem

1. Informovanost pacientky

Zásadní význam při  přípravě před zvětšením prsou má správná informovanost ženy o průběhu výkonu, kontraindikacích, případných rizicích a komplikacích.

2. Vyšetření prsou pacientky

Žena by měla být před každým zásahem do prsou řádně vyšetřena.  
Fyzické vyšetření zahrnuje pohmatové vyšetření chirurgem v oblasti prsou a přilehlého okolí – podpaždí a oblast nad klíční kostí.
Sonografické vyšetření doporučujeme k doplnění anatomické informace o stavu prsní žlázy. Toto vyšetření si žena vždy hradí jako samoplátce, cena je kolem 300 Kč. Sonografické vyšetření může být prováděno opakovaně, je bez nežádoucích účinků.
Od věku 40 let doporučujeme doplnit dále tzv. mamografické vyšetření, které zobrazí detailně strukturu prsní žlázy, toto vyšetření se provádí zpravidla po dvou letech. Snímky se časově porovnávají, zda došlo u ženy po dvou letech k nějakým změnám.  Jedno vyšetření stojí zhruba 500 Kč.
V České republice je pomocí mamografického vyšetření od 45 let věku ženy prováděn tzv. mamografický screening. Tento výkon je plně hrazen zdravotní pojišťovnou a provádí se každé dva roky.  Popis aktuálního snímku tohoto vyšetření tvoří součást před operačním zákrokem.

3. Předoperační vyšetření u praktického lékaře

Před výkonem si v rámci předoperační přípravy vyžádá žena u praktického lékaře zprávu o svém zdravotním stavu, která bude obsahovat základní fyzikální vyšetření a základní laboratorní vyšetření, EKG, rentgen plic a jiné. Požadavky na rozsah vyšetření závisí na věku ženy.

4. Aktuální zdravotní stav

Je důležité se chránit před infekcí a před nachlazením. Žena by minimálně 2–3 měsíce před zákrokem neměla prodělat infekční onemocnění. Nesmí být ani aktivní opar rtu, ten je obecnou kontraindikací pro celkovou anestezii.

5. Co vysadit?

Doporučujeme stejně jako před jiným chirurgickým výkonem vysazení všech léků, které mohou zvyšovat krvácení. Patří mezi ně ty, které mohou obsahovat kyselinu acetylsalicylovou, jako je Acylpyrin, Aspro, Aspyrin, Mironal, Alnagon atd. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení.

6. Dietní opatření před zákrokem

Nedoporučuje se před zákrokem hladovět či držet různá dietní opatření. K výkonu musí žena nastupovat tzv. na lačno, aby nemohlo dojít při úvodu do anestezie ke vdechnutí žaludečního obsahu. Znamená to, že nesmí nic jíst a pít, ale ani kouřit alespoň 6 hodin před výkonem. 24 hodin před výkonem není vhodné konzumovat alkoholické nápoje. Pokud užívá pravidelně léky, tak se o jejich užití musí poradit s anesteziologem a po odsouhlasení je může zapít malým douškem vody (ne slazeným nápojem ani nápojem s obsahem bublin).

7. Hygienická opatření

V den výkonu je vhodné se vykoupat, ale nepoužívat tělové krémy, neholit se v operovaných oblastech, nelíčit se, odlakovat si nehty na rukou i na nohou. Před výkonem musí žena odložit snímatelné zubní protézy, brýle, kontaktní čočky i naslouchadla.

8. Praktické rady a doprovod

Do zdravotnického zařízení si žena nemá nosit s sebou žádné cennosti, snímatelné šperky. Zajistí si doprovod a odvoz po propuštění ze zdravotnického zařízení.
Domácnost si připraví tak, aby alespoň 7–14 dní nemusela vykonávat náročnější domácí práce spojené s manipulací břemen a úkony, kde jsou namáhány svaly rukou a hrudníku (mytí oken, vysávání, umývání nádobí a podobně).

Opatření během výkonu a po operaci

Během operačního výkonu a po něm dostává žena antibiotika proti infekci zajištěným žilním vstupem. Dále jsou podávány léky zamezující vznik embolizace (vytvoření krevní sraženiny, která může vézt k ucpání cévy v plicích). Jsou podávány léky tišící bolest - analgetika. Pooperační průběh spočívá ve sledování celkového stavu a proti bolesti jsou podávána opakovaně analgetika. Enzymatické přípravky jako doplňky stravy, které zlepšují hojení ran, doporučujeme striktně užívat až 4. až 6. den po výkonu. Jejich užívání před výkonem a ihned po zákroku může zvyšovat riziko krvácení a tím působit nežádoucí komplikace.

Hospitalizace a rekonvalescence

Délka pobytu ve zdravotnickém zařízení je 1–2 dny po operaci. Výkon je prováděn v celkové anestezii, proto musí být pooperační průběh sledován a je nutný alespoň jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení. V den propuštění se odstraňují drény, což může žena vnímat nepříjemně jako lehce štípavou bolest. Rekonvalescence trvá asi 14 dní.

Režimová opatření, fyzická aktivita, sport po výkonu

Omezení fyzické a sportovní zátěže doporučujeme na 6-8 týdnů. Během prvních 14 dnů je přísné omezení fyzické aktivity a nedoporučujeme manipulaci s předměty a zvedání horních končetin, aby nedošlo k posunutí či rotaci implantátu nebo k nenadálému krvácení.
Po celou dobu těchto 6-8 týdnů, 24 hodin (po celý den i noc) mimo osobní hygienu by mělo být používáno speciální elastické prádlo – podprsenka.

Při vložení implantátu pod sval jej doplňujeme ještě o tzv. pás, který obepíná horní část hrudníku a stlačuje implantát dolů, aby nedošlo k jeho vysunutí. Asi 1 měsíc by pacientka po zvětšení prsou měla spát pouze v poloze na zádech.
Bolestivost po výkonu zvládáme pooperačně i v domácím prostředí po dobu 2-3 dnů běžně analgetiky, které doporučí operatér.

Návrat do práce, řízení auta, sex a kojení po zvětšení prsou

Návrat do zaměstnání doporučujeme po 14 dnech. Stejně tak řízení dopravního prostředku. Fyzickou aktivitu jako plávání po 6-8 týdnech. Veškeré aktivity doporučujeme ve sportovním oblečení. Detaily sportovních aktivit musí klientka probrat s operatérem.
Co se týče sexuální aktivity - dotyku prsou - taktéž jemně doporučujeme po 2 týdnech, samotná citlivost vám ani dříve nedovolí, ale veškeré výraznější dotyky odložte až po doporučených 2 měsících.
Je nutno poznamenat, že tento operační výkon nebrání v budoucnu kojení dětí.

Kontrolní vyšetření, zhodnocení stavu po operaci

Prsy jsou po operaci oteklé, mohou se vyskytnout modřiny - hematomy. Díky těmto pooperačním změnám se vám prsa budou zdát větší, může se objevit přechodně i asymetrie z tekutiny, která je uvnitř dutiny a která se postupně vstřebá. Přechodně se může objevit omezení cítivosti nebo naopak přecitlivělost dvorce a bradavky, vše by mělo postupně ustoupit.
Dle zvyklostí pracoviště se většinou rány uzavírají samovstřebatelnými stehy a není tedy nutné se obávat bolestivosti při jejich odstraňování.
Celkově hodnoťte stav až po 3 měsících, kdy i gravitací dojde k úplnému usazení implantátů, odezní otoky. Někdy můžete vnímat asymetrii, jeden implantát se hojí rychleji - vypadá lépe než druhý. Veškeré pochybnosti a změny hlaste operujícímu lékaři. Změny jako zarudnutí, bolestivost v ráně, nenadálý otok, zvýšené tělesné teploty až horečku, což je tělesná teplota nad 38,2 °C, oznamte. V případě nachlazení či infektu s nutností použití antibiotik se spojte s praktickým lékařem i operatérem a před nasazením antibiotik si nechejte vyšetřit i základní krevní obraz s ukazateli zánětu.
Celkově se z úplného výsledku augmentace prsou můžete radovat po 6-12 měsících.

Dlouhodobé sledování po operaci, kontrola implantátů, prasknutí a výměna implantátů

V okamžiku, kdy se žena raduje z nového tvaru prsou, zapomíná na kontroly prsou. Naopak je potřeba zavést pravidelný systém vyšetření. Doporučeno je 1x ročně ultrazvukové vyšetření, což je hrazený výkon pacientkou. Toto vyšetření dokáže zcela spolehlivě odhalit prasknutí - rupturu implantátu. V případě podezření je k detailnějšímu rozpoznání doporučena magnetická rezonance, která ve většině případů prasklinu implantátu odhalí. Mezi vyšetření ultrazvukem se u žen ve screeningovém věku (nad 45 let) vkládá co 2 roky mamografické vyšetření.
V případě prokázané ruptury implantátu je jednoznačné doporučení naplánování výměny prasklého implantátu za nový. Zde řada firem, které implantáty dodávají, poskytují různé výhody. Některé například plně výměnu implantátu hradí. Úhradu pobytu ve zdravotnickém zařízení a výkon spojený s celkovou anestezií hradí firma jen ve výjimečných případech, kdy si připlatíte pojištění, které některé renomované firmy nabízejí. Některé firmy nabízejí i úhradu jednoho implantátu zdarma při výměně obou implantátů po 10 letech. Tyto konkrétní možnosti by vám měl nabídnout lékař, který vás operoval. Proto je doporučeno se při potížích obrátit na pracoviště, kde vám implantát vkládali.

Co může pomoci hojení po plastice prsou?

Pozitivně ovlivňují hojení již zmiňované enzymatické doplňky stravy – Wobenzym, Apo-Curenzym, jejich nasazení je doporučováno nejdříve po 4-6 dnech od výkonu. Léky proti otokům jako Aescin nebo Reparil je vhodné nasadit následující den po výkonu po konzultaci s operujícím lékařem. Vhodné je i užívat dostatečné množství vitamínů. Doporučujeme místní použití protizánětlivých gelů, na hojící se ránu po konzultaci s operatérem můžeme použít silikonové náplasti, silikonové gely na prevenci vzniku hypertrofických jizev. Dále se provádějí tlakové masáže na jizvy, v případech, kdy je operatér doporučí.  Na oblast hematomů se plošně na kůži aplikuje Viatromb spray, zakoupený v lékárně.
Každý lékař má svoje osvědčené postupy a doporučení, která s pacientkou probere.

Komplikace zvětšení prsou, rizika zákroku

Riziko chirurgického výkonu a celkové anestezie je srovnatelné s rizikem jakékoliv operace.
Pokud pomineme obecné komplikace spojené s celkovou anestezií, můžeme mezi komplikace zahrnout:

 • bolest, která patří mezi dočasné příznaky, po určité době ustoupí, může být výraznější na jedné straně
 • infekce – zánětlivá komplikace
 • otok, hematom – krevní výron, serom – tělní tekutina vytvořená v operační dutině, krvácení
 • porucha citlivosti bradavky a prsního dvorce
 • možné zvětšení spádových, lymfatických uzlin, například v podpaždí
 • změna polohy implantátu – stranová či výšková asymetrie, otočení anatomického implantátu bází nahoru
 • kapsulární fibróza – je normální reakce imunitního systému na cizorodý materiál, kterou nelze ovlivnit (není spojena s poškozením implantátu). Někdy může vést až k vytvoření kapsulární kontraktury, což je značně zbytnělá jizevnatá tkáň v okolí implantátu, která napíná a stlačuje implantát, což narušuje estetiku implantátu a prsní žlázy a může vést k výrazné bolestivosti. Vložení implantátu až pod hlouběji uložený prsní sval snižuje riziko vzniku kapsulární kontraktury.
 • porucha celistvosti implantátu – únik silikonového gelu při porušení celistvosti implantátu. Riziko vzniku této komplikace i tzv. prosakování silikonového gelu se zvyšuje s použitím méně kvalitních typů implantátů.
 • porucha prokrvení kůže až nekróza kůže
 • poruchy hojení rány – dehiscence neboli rozpad rány
 • atrofická, hypertrofická až keloidní jizva, bez stranové symetrie
 • psychické komplikace – klientka se necítí dobře s nově vytvořenými prsy, ačkoli jsou krásné
 • zvlnění implantátu, hmatné okraje implantátu, protlačení implantátu mimo svoji dutinu – neboli tzv. obnažení implantátu. Tento výčet potíží může vzniknout u žen, kde je mezi implantátem a kůži malá vrstva kůže a podkožní tkáně. Toto riziko lze snížit s umístěním implantátu až pod prsní sval.
 • ruptura (prasknutí) implantátu

Typ hojení nelze předvídat. Někteří jedinci mají sklon k tvorbě nevzhledných jizev či kapsulárních kontraktur. Těmto nežádoucím efektům nelze předejít. Riziko musíme přijmout, klientky musí být pečlivě o riziku dopředu informovány a následně potom projevy vzniklé z těchto rizik řešíme.

Riziko rakoviny prsu po zvětšení

V roce 1964  Henry Gilbert Arion vložil prsní implantát plněný fyziologickým roztokem. Od tohoto roku se začaly prsní implantáty používat.
Samotná augmentace prsu nezadává žádný důvod pro vyšší riziko vzniku karcinomu prsu. Neexistuje žádný důkaz, že by implantáty způsobovaly rakovinu prsu. Ženy s implantáty jsou naopak častěji sledované než ty, které implantát nemají. Kontrola prsou po augmentaci se provádí běžně pomocí sonografického či mamografického přístroje. S implantáty jsou obě vyšetření možná, jsou však pro radiologického lékaře obtížnější.

Riziko vzniku dalších nádorových onemocnění není prokázáno. Nebezpečí vzniku karcinomu zevního genitálu a děložního čípku bylo vyvráceno klinickými studiemi. Nebezpečí vzniku autoimunitního onemocnění, jako jsou například systémový lupus erythematodes, sklerodermie, revmatoidní artritida a další, je také vyloučeno odbornými klinickými studiemi.

Kontraindikace zvětšení prsou, kdy není možné zákrok provést?

Kontraindikace je v lékařství označována stav nebo faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, medikace, vyšetření apod.

Zvětšení prsou se zásadně neprovádí u těhotných a kojících žen. Dále se neprovádí u žen s autoimunitním onemocněním, u maligních onemocnění (zhoubných nádorů) v akutní fázi. Dále se neprovádějí u zánětlivých onemocnění v akutní či chronické fázi.  Kontraindikací k výkonu v celkové anestezii je i akutní fáze probíhajícího oparu rtu. Zvážit je nutné i další závažná onemocnění jako jsou alergie, diabetes mellitus, neboli úplavice cukrová, epilepsie.
Kontraindikací mohou být i další vážná onemocnění, proto je při vstupním pohovoru s operatérem potřeba projednat každé závažné i běžné akutní onemocnění ženy.

Jak si vybrat vhodného lékaře zákroku?

Při výběru pracoviště bychom měli vědět, zda se jedná o opravdového plastického chirurga a že pracoviště, kde bude výkon prováděn, je schválené zdravotnické zařízení. Dále je nutné trvat po výkonu na obdržení certifikátu k použitému implantátu.
Roli obecně při výběru by měla sehrát:
1. vzdálenost pracoviště, kde by měl být výkon proveden. Doporučuji dostupnost do 60 km.
Na otázku „Proč?“ je jednoduchá odpověď. I při drobném operačním výkonu může nastat komplikace. Převazy, odstranění stehů, všechny tyto kontroly se odvíjejí na daném, vybraném pracovišti a dojezd do vzdálenějšího místa je nepohodlný, nevhodný po výkonu a prodražuje celkové náklady ženy na provedený výkon. Samozřejmě je toto rozhodnutí vždy jen na klientce či klientovi.
2. osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z blízkého okolí – tzv. pozitivní reference.  Může být velkým darem. Není to však nutným předpokladem. Jeden chirurg může někoho zaujmout, jiného naopak i svým i dobře míněným přístupem odradit.
3. srovnání alespoň 2-3 pracovišť a následné vyhodnocení, osobní výběrové řízení pracoviště.
Rozhodující faktorem při výběru pracoviště by neměla být cena. Výkon, který je levný, může v sobě skrývat levnou, nekvalitní variantu, nekvalitní typ implantátu.

Obecné shrnutí pro zájemkyně, ženy, které chtějí něco zlepšit až změnit na své fyzické kráse

To, že provedete i třeba malou změnu na svém fyzičnu, na svém těle, může vést ke zlepšení stavu vaší duševní rovnováhy a můžete i v tomto dojít k velkému posunu. Můžete potom najít odvahu k věcem a k řešením, na které jste si dříve netroufala. Přivede vás to totiž i k možnostem vyměnit šatník, začít nosit odvážnější modely oblečení a mít lepší pocit v plavkách u vody.  
Věříme, že jste si pozorně přečetla všechna pro a proti a že jste podrobně seznámena s tím, co vás může potkat.
Teď už nezbývá než vzít odvahu, rozhodnout se pro zdravotnické zařízení a lékaře. Peníze? Na první konzultaci nemusíte mít hotovost, nechte se jen namotivovat a to vás potom přivede i k nalezení peněz k šetření, odložení nákladné dovolené apod.). Řešením může být i to, že některá pracoviště vám na provedené výkony poskytnou splátkový kalendář.

 • Zvětšení prsou - zdravé sebevědomí

  Nikdo nepochopí to zvýšení sebevědomí, dokud nezíská krásná plná prsa. Já jsem nadšená, už to bude měsíc a vše se krásně hojí. Doporučuji všem, pokud uvažujete, napište si o konzultaci, je to nejlepší krok mého života :)

  Dandelion  |  17. 08. 2016, 07:09  |  Reagovat  |  URL příspěvku

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

Krásná prsa je relativní pojem a v mládí objemnější či objemné prsy vedou časem ke změně tvaru. Obecně prsy mohou být různého tvaru a na vizuální kráse se podílí i velikost prsních dvorců, symetrie prsů. Každé těhotenství, kojení, změna váhy, stárnutí kůže vedou ke změnám na prsou. Prsy jsou objemné, povislé, jedná se o přesun prsní žlázy gravitací směrem do dolních kvadrantů a horní kvadranty prsou jsou prázdné. Jsou to projevy, které nás vedou ke změně.

Modelace prsou je vytvarování prsu, vlastní tkáně, kdy vycházíme ze stávajícího materiálu bez použití jakékoliv umělé složky.

V těchto dvou slovech je schovaná naděje žen, které prodělaly těžkou psychickou a fyzicky náročnou cestu. O příběhu každé ženy, která prodělala onemocnění karcinomu prsu, bychom mohli napsat knihu.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace