Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Zmenšení prsou (zmenšení prsou na pojišťovnu)

Krásná prsa je relativní pojem a v mládí objemnější či objemné prsy vedou časem ke změně tvaru. Obecně prsy mohou být různého tvaru a na vizuální kráse se podílí i velikost prsních dvorců, symetrie prsů. Každé těhotenství, kojení, změna váhy, stárnutí kůže vedou ke změnám na prsou. Prsy jsou objemné, povislé, jedná se o přesun prsní žlázy gravitací směrem do dolních kvadrantů a horní kvadranty prsou jsou prázdné. Jsou to projevy, které nás vedou ke změně.

Zmenšení prsou

V čem zákrok zmenšení prsou spočívá a proč se provádí?

Zmenšení prsou spočívá v redukci objemu prsou, a tím ve zlepšení tvaru prsou, ulevíme tak od tzv. „tíhy“ prsou. Vždy spojujeme dvě operační taktiky, zmenšíme objem a současně vytváříme lepší tvar prsou, tzv. modelace prsou.

Změnšení prsou většinou ženy žádají pro úlevu od bolestí páteře.

Zmenšením objemu nastane ve většině případů úleva od potíží krční a hrudní páteře. Podle sdělení žen, které operaci podstoupily, úleva někdy přichází bezprostředně po zákroku.

Jedná se o 2-3hodinový výkon s jednodenní hospitalizací.

Zmenšení prsou je chirurgický výkon, který provádí plastický chirurg ve schváleném zdravotnickém zařízení v celkové anestezii. Výkon zpravidla trvá od 2 do 3 hodin. Vyžaduje většinou jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení, kde je žena operována.
Před výkonem vyžadujeme speciální vyšetření prsou dle věku sonograficky či mamograficky. Odstraněná část prsní žlázy se po vlastním výkonu odesílá na histologické vyšetření, jehož výsledek máme k dispozici po 2-3 týdnech po výkonu a ženě jej sdělíme při návštěvě v ambulanci. Výkon může být ve výjimečných případech schválen zdravotní pojišťovnou, tehdy jej provádí zdravotnické zařízení, které má s pojišťovnou smluvní vztah.  V tomto případě se nejedná o placený, tj. estetický výkon.
Doporučená doba rekonvalescence je 6-8 týdnů, kdy by měla být omezena fyzická námaha a sportovní aktivity. Toto doporučení je závislé na celkovém hojení. Je doporučeno pravidelné nošení speciální zdravotní elastické podprsenky bez vyztužení v oblasti podprsní rýhy – bez kostic.
Doporučená doba pracovní neschopnosti je od jednoho do dvou týdnů od výkonu.

V jakém věku, kdy se provádí zmenšení prsou?

Nejnižší věková hranice je obecně při dovršení plnoletosti a vyzrání prsní žlázy. Když je výkon indikován odborným lékařem ortopedem a neurologem, může být výjimečně proveden i před dovršením 18. roku věku.

Zmenšení prsou je možné provést i před 18. rokem.

V těchto případech musí být vždy schválen zdravotní pojišťovnou. Hlavním přínosem takového výkonu je pomocí redukce váhy prsou, tj. odstraněním části prsní žlázy docílit zdravotní úlevu v oblasti páteře. Pro provedení tohoto výkonu (před dovršením plnoletosti) nesmí chybět souhlas obou rodičů nezletilé dívky.
Dalším efektem operace zmenšení prsou může být u některých obézních žen zlepšení jejich dispozice k započetí redukce tělesné hmotnosti cvičením a podobně.
Rovněž u dospělých žen lze výjimečně výkon redukční operace prsou provádět na základě zdravotní indikace.

Jak postupovat v případě úhrady zmenšení prsou zdravotní pojišťovnou?

Výkon je hrazen v doporučených a schválených případech zdravotní pojišťovnou a lze jej provádět s tímto schválením jen ve zdravotnickém zařízení, kde je smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami. Jak postupovat? Po vyšetření plastickým chirurgem, který zváží, že by výkon mohl být hrazen zdravotní pojišťovnou, si žena zajistí doporučení od ortopeda a neurologa, kde je nejméně jeden rok registrována. Tato zpráva musí obsahovat text, že je indikována zmenšovací operace prsou.
Doporučení odborných lékařů: ortopeda a současně  neurologa a  potom vše  zhodnotí  plastický chirurg, který ke zprávě přiloží mamografické vyšetření, aktuální výšku a váhu. Celý materiál odesílá zdravotnické zařízení, které má s konkrétní pojišťovnou smluvní vztah s žádostí o schválení výkonu na redukční operaci prsů na zdravotní pojišťovnu a vyčká na schválení. V případě zamítnutí si výkon musí žena hradit v plné míře sama.

Výkon na pracovištích, kde není smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou, provádíme jako placenou službu. Tj. je hrazen kompletně ze strany klientky.

Rozhodování pro operaci. Jizvy po operaci prsou.Zmenšení prsou

Jak postupovat? Nejprve si vyberete pracoviště plastické chirurgie, kde absolvujete konzultaci. Dostanete patřičné informace, na některých pracovištích máte možnost nahlédnout i do bohaté fotodokumentace, kde můžete vidět fotografii před výkonem i po výkonu i s určitým časovým odstupem.  Není pravidlem, že se rozhodnete ihned při vstupní konzultaci. Na některých pracovištích máte možnost blokovat termín operačního výkonu bezplatně, někde je blokování termínu pod ztrátou určitého procenta z ceny výkonu.

Bez jizev zmenšení prsou provést nelze.

Při konzultaci lékař vyslechne vaše požadavky a přání a objektivně vám sdělí reálné možnosti. Největším nedorozuměním jsou nereálná očekávání, kdy žena požaduje „nová prsa bez jizev“. Jizvy většinou kopírují pigmentovanou a bílou část prsního dvorce, které tvarově prsní dvorec zmenší, dále jizvy pokračují centrálně tedy ve střední části prsu jako kolmice dolů do podprsní rýhy a často je nutné i k redukci kožního krytu prsu vézt jizvu horizontálně v podprsní rýze. Jizva má tvar obráceného písmene T.

Po výkonu jsou prsy někdy s mnohočetnými plošnými hematomy, oteklé, bolestivé a tvarově jsou zvednuty. Tkáň je přesunuta hodně do horních kvadrantů prsou. O celém průběhu operace je žena precizně informována operatérem a ten ji seznámí se všemi podrobnostmi i s tím, kde přesně budou jizvy. Existuje více operačních metod, pomocí kterých redukujeme prsní žlázu. Chirurg je zodpovědný vybrat tu nejvhodnější pro daný anatomický typ prsu. Jsou pracoviště, které tyto operace provádějí rutinně.

Vyšetření prsou před zákrokem

Před každým zásahem do prsou by měla být prsa řádně  vyšetřena. Vyšetření zahrnuje dle věku fyzické, pohmatové vyšetření prsou a přilehlého okolí – podpaždí a nadklíčku. K doplnění přehlednosti prsní žlázy dle věku doporučujeme sonografické vyšetření prsou, které si žena hradí jako samoplátkyně, stojí kolem 300 Kč. U žen je pravidelně prováděn od 45 let věku screening pomocí mamografického vyšetření. Jsou lékaři, kteří toto vyšetření doporučují od 40 let věku, což by bylo vhodné nejen před touto zmenšovací, ale i před zvětšovací operací prsou. Výkon stojí zhruba 500 Kč.

Příprava před zmenšením prsou

Doporučená je standardní předoperační příprava jako před každým zákrokem v celkové anestezii. Je dobré být v dobré fyzické kondici. Nutné je zajistit si po dobu rekonvalescence domácí klid nejméně na týden dle typu zaměstnání.

Je-li zmenšení prsou hrazeno pojišťovnou, má žena nárok na pracovní neschopnost.

Pokud se jedná o výkon hrazený zdravotní pojišťovnou, má žena nárok na pracovní neschopnost. V případě placeného výkonu klientkou toto nelze zajistit a žena si musí vzít pracovní volno a dle typu vykonávané profese zváží nástup do zaměstnání. Je nutné počítat i s nebezpečím vzniku komplikací a dlouhodobějším hojením.

Před výkonem je plně prověřen a zkontrolován zdravotní stav klientky a jsou zkontrolována všechna doložená vyšetření. Žena je již při první konzultaci seznámena s typem výkonu, vedením jizev, komplikacemi a vše stvrzuje podpisem na informovaném souhlasu s výkonem, s focením i s podáním celkové anestezie.
Před zákrokem je pořízena archivní fotodokumentace, potom chirurg provede pečlivý nákres na kůži v oblasti prsou, na kterém znovu ženě ukáže, kde budou vedeny řezy.

 • V místě operované oblasti nesmí být žádný infekt  na kůži. Je nutné dávat pozor při holení podpaží.
 • Chraňte se před infekcí, před nachlazením. Tyto infekty by měly být nejlépe 2 – 3 měsíce před výkonem vyloučeny. Nesmí být aktivní opar rtu, to je obecnou kontraindikací celkové anestezie.
 • Obecné doporučení jako před každým výkonem je vysazení všech medikamentů, které mohou zvyšovat krvácení. Patří mezi ně všechny, které mohou obsahovat kyselinu acetylsalicylovou, jako jsou Acylpyrin, Aspro, Aspyrin, Mironal, Alnagon atd. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení.
 • Před výkonem si v rámci předoperační přípravy vyžádá zájemce o operační výkon vyšetření o svém zdravotním stavu u praktického lékaře, tj. základní fyzikální vyšetření a základní laboratorní vyšetření, EKG, rentgen plic a jiné. Požadavky na typ vyšetření závisí na věku operované osoby.
 • Doporučujeme před zákrokem nehladovět, nedržet různá dietní opatření.

V den výkonu již nejíst, nepít, nekouřit, neholit se a nepoužívat tělové krémy.

 • Před samotným výkonem musíte být na lačno, aby nemohlo dojít při úvodu do anestezie ke vdechnutí žaludečního obsahu. Znamená to, že nesmíte nic jíst, pít a kouřit alespoň 6 hodin před výkonem.
 • 24 hodin před výkonem není vhodné konzumovat alkoholické nápoje.
 • Pokud užíváte pravidelně léky, tak se přímo o jejich užití poradíte s anesteziologem a po odsouhlasení je můžete zapít malým douškem vody (neměl by to být slazený nápoj ani nápoj s obsahem bublin). Pokud žena pravidelně užívá antikoncepci, poradí se o tom se svým ošetřujícím gynekologem. Vysazení antikoncepce má smysl 2 měsíce před výkonem. Snižuje se riziko vzniku embolie.
 • V den výkonu je vhodné se vykoupat, nepoužívat tělové krémy.
 • V den výkonu se již neholte v operovaných oblastech, neličte se, odlakujte si nehty na rukou i na nohou.
 • Do zdravotnického zařízení si nenoste s sebou žádné cennosti, snímatelné šperky. Před výkonem je nutno odložit snímatelné protézy, brýle, čočky, naslouchadla.
 • Zajistěte si doprovod a odvoz ze zdravotnického zařízení.
 • Domácnost si připravte tak, abyste alespoň 7-14 dní nemusela vykonávat náročnější fyzickou práci.

Zdravotní péče během a po zmenšení prsou

Pacientka je během výkonu řádně monitorována, jsou podávána antibiotika proti infekci do žíly, léky zamezující vznik embolie většinou v podobě injekcí do podkoží (konkrétní místo aplikace určí operatér) a léky tišící bolest - analgetika.

Potom už nastupuje běžný operační postup na operačním sále. Pokud počítáme s velkou redukcí prsní žlázy a předpokládáme prodloužení operační doby, informujeme ženu, že bude mít dočasně zaveden permanentní močový katétr.

Po probuzení po výkonu má žena většinou zavedeny dva operační drény z každé strany prsu, na operačních ranách jsou speciální náplasti, které zpevňují ránu a ke kompresi a zpevnění poprsí používáme první operační den elastickou bandáž nebo stahující speciální elastické prádlo – podprsenku bez kostic.
Pooperační průběh spočívá opět ve sledování celkového stavu. Proti bolesti jsou podávána analgetika. Enzymatické přípravky jako doplňky stravy typu Wobenzym, které zlepšují hojení, doporučujeme striktně užívat až 4-6 den po výkonu. Jejich užívání před výkonem může zvyšovat riziko krvácení.
Důležitá je důkladná informovanost zájemce, který má podstoupit operační zákrok.

Co může ovlivnit hojení po zmenšení prsou?

Zmiňované enzymatické doplňky stravy – Wobenzym, Apo-Curenzym nasazené 4-6 dní po výkonu nebo antiedematózní levnější varianta Aescin, Reparil. Vhodné je i dostatečné množství vitamínů ve stravě či v podobě preparátů s obsahem vitamínů příkladně Geriavit Pharmaton. Použití protizánětlivých gelů lokálně, po zahojení silikonové náplasti, silikonové gely k prevenci hypertrofických jizev, dále doporučujeme tlakové masáže.  Na oblast hematomů aplikujeme Viatromb spray.
Každý lékař má svoje osvědčené postupy.

Režimová opatření po zmenšení prsou, rekonvalescence, sport

 • Výkon je prováděn v celkové anestezii, proto musí být pooperační průběh sledován a je nutný alespoň jednodenní pobyt ve zdravotnickém zařízení. Běžně sledujeme vědomí a životní funkce – krevní tlak, tělesnou teplotu současně se sledováním dalších aspektů jako je množství odpadu v drénech.
 • I po výkonu dostává žena antibiotika.
 • Přísně je sledován přívod tekutin.
 • V den propuštění se odstraňují drény, což může žena vnímat nepříjemně jako lehce štípavou bolest.
 • Bolestivost po výkonu zvládáme i v domácím prostředí po dobu 2-3 dnů běžně analgetiky – léky tišící bolest, které vám doporučí operatér.
 • Během prvních 14 dnů je přísné omezení fyzické aktivity a nedoporučujeme manipulaci s předměty a zvedání horních končetin, aby nedošlo k nenadálému krvácení a zbytečnému tahu a tlaku na jizvy. Tato poučení jsou důležitá, ale ženy většinou samy cítí, co si mohou a nemohou dovolit.
 • Dle zvyklostí a zkušeností plastického chirurga jsou většinou rány uzavřeny nevstřebatelným šicím materiálem, tudíž při převazu v tomto ohledu nemusíte očekávat bolestivost.
 • Návrat do zaměstnání doporučujeme po 7-14 dnech.
 • Řízení dopravního prostředku až po týdnu, podle toho, jak se žena cítí.
 • Fyzickou aktivitu jako plávání po 6-8 týdnech. Veškeré aktivity doporučujeme ve sportovním oblečení. Podle druhu preferované sportovní aktivity musí čas a typ sportovní zátěže povolit operatér.
 • Co se týče sexuální aktivity – jemný dotyk prsou doporučujeme až po 2 týdnech, samotná citlivost vám to nedovolí dříve. Veškeré výraznější dotyky odložte až po doporučených 2 měsících.

Hodnocení stavu po zmenšení prsou

Prsy jsou po operaci oteklé, mohou se vyskytnout modřiny - hematomy. Díky těmto pooperačním změnám se vám prsa budou zdát větší, může se objevit přechodně i asymetrie z tekutiny, která se postupně vstřebá. Můžete vnímat omezení citlivosti nebo naopak přecitlivělost dvorce a bradavky, vše by mělo postupně ustoupit.

Stav prsů hodnoťte až po třech měsících. Nezapomínejte na kontroly po operaci.

Celkově hodnoťte stav až po 3 měsících, kdy i gravitací dojde k úplnému usazení prsní žlázy, odezní otoky. Někdy můžete, opakuji, vnímat asymetrii, jeden prs se hojí rychleji, a tudíž vypadá lépe než druhý. Veškeré pochybnosti a změny hlaste operujícímu lékaři. Změny jako zarudnutí, bolestivost v ráně, nenadálý otok, zvýšené tělesné teploty až horečku nad 38,2 °C oznamte operatérovi. V případě nachlazení či infektu s nutností použití antibiotik se spojte s praktickým lékařem i operatérem a před pravidelným užíváním antibiotik si nechejte vyšetřit i základní krevní obraz a ukazetele zánětu.
Celkově se z úplného výsledku redukční operace prsou můžete radovat po 6-12 měsících. Jizvy obecně zrají, tj. přichází do normálního postavení do jednoho roku.

Kontroly po zmenšení prsou

V okamžiku, kdy se žena raduje z nového tvaru prsou, zapomíná na kontroly prsou. Zde je potřeba nastartovat pravidelný proces kontrol, a to 1x ročně vyšetření prsou ultrazvukem, což je hrazeno pacientem, a nad 45 let á 2 roky mamografické vyšetření, hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Kontraindikace zmenšení prsou

Kontraindikace je v lékařství označována jako stav nebo faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, medikace, vyšetření apod.
Kontraindikací je zejména aktivní fáze maligního nádorového onemocnění, akutní či chronický infekt, opar, autoimunitní onemocnění, která mohou výrazně ovlivnit hojení, diabetes mellitus, epilepsie, alergie, další vážná onemocnění, která je nutno individuálně zvážit při vstupním pohovoru.

Rizika a komplikace zmenšení prsou

Mohou nastat všeobecné komplikace jako po jakémkoli chirurgickém zákroku:

 • krvácení, které v doporučených případech vede k revizi – kontrole operačního pole a zastavení krvácení
 • vznik hematomu - při této operaci se jedná o velký výkon, v mnoha případech se odstraňuje velká část prsní žlázy a následkem jsou podlitiny v celém rozsahu prsu, které v průběhu hojení mění barvu od hnědé přes žlutou až po konečné vyblednutí. Pokud se vytvoří větší hematom, je to v podstatě část krevní sraženiny, která nebyla odčerpána do drénů. Tato se může přeměnit do tekuté formy a může nastat situace jemného prosakování z oblasti zahojených jizev po dobu třeba až 10-14 dní. Další variantou hojení je, že se hematom – sraženina může opouzdřit a zjizvit. Nacházíme jej potom jako hmatné tužší ložisko v prsou i po dobu několika měsíců po operačním výkonu, což je způsobené změnou uložení tkáně v oblasti prsou.
 • poruchy prokrvení kůže vedoucí až k nekróze kožního krytu
 • komplikované hojení v oblasti jizev, které může vést až rozpadu – dehiscence tkání
 • komplikované hojení uvnitř prsu, díky změnám a přesunu prsní tkáně, mohou se vytvořit tukové cysty
 • infekce v oblasti operační rány či v oblasti prsou
 • výsledná asymetrie prsou
 • porucha citlivosti prsního dvorce a bradavky, porucha cévního zásobení, někdy může vézt i k nekróze této oblasti, obecně by tímto zákrokem nemělo dojít k narušení mlékovodů, může však při jizvení dojít k určitým poruchám až omezení kojení
 • dlouhotrvající napětí prsou, bolestivost, zarudnutí
 • nevzhledné jizvy - patologické jizvy nazývané atrofické – roztažené, hypertrofické – vyvýšené až keloidní jizvy, které jsou rozsáhlejší než původní jizvy
 • asi v 10 % je nutné provádět korekce uvedených kožních nadbytků po redukční operaci prsou. Toto se většinou děje již v místním umrtvení bez nutnosti hospitalizace.

Vyjmenovaný seznam může ženu v první chvíli odradit. To není záměr. Jsou zde jen vyjmenované stavy, které mohou výjimečně nastat a každá zájemkyně o tento výkon by s riziky měla být pečlivě seznámena. Potěšující zprávou je, že dobrý chirurg si s těmito všemi komplikacemi umí poradit. Důležité je, aby žena byla dostupná ambulantní péči, mohla se dostavit na převaz a v případě jakýchkoli změn informovala svého lékaře.

Jak si vybrat vhodného lékaře pro zmenšení prsou?

Hlavně se ujistěte, zda vás bude operovat skutečně plastický chirurg, a to ve zdravotnickém zařízení.

Při výběru pracoviště bychom měli vědět, zda se jedná o opravdového plastického chirurga a že pracoviště, kde bude výkon prováděn, je schválené zdravotnické zařízení. Dále je nutné trvat po výkonu na obdržení certifikátu k použitému implantátu.
Roli obecně při výběru by měla sehrát:
1. vzdálenost pracoviště, kde by měl být výkon proveden. Doporučuji dostupnost do 60 km.
Na otázku „Proč?“ je jednoduchá odpověď. I při drobném operačním výkonu může nastat komplikace. Převazy, odstranění stehů, všechny tyto kontroly se odvíjejí na daném, vybraném pracovišti a dojezd do místa prodražuje celkové náklady ženy na provedený výkon. Nehledě na komfortnosti cestování po operaci. Samozřejmě je toto rozhodnutí vždy jen na klientce či klientovi.
2. osobní zkušenost nebo zkušenost někoho z blízkého okolí – tzv. pozitivní reference.  Může být velkým darem. Není to však nutným předpokladem. Jeden chirurg může někoho zaujmout, jiného naopak i svým i dobře míněným přístupem odradit.
3. srovnání alespoň 2-3 pracovišť a následné vyhodnocení, osobní výběrové řízení pracoviště: Rozhodujícím faktorem by však neměla být cena.

 

Autorka nákresů: MUDr. Petra Kubáčková

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

Každá žena si přeje mít krásné prsy. Určitý tvar i objem prsou je daný a mění se v průběhu života. Vliv má gravitace, kvalita kůže, genetické dispozice, celková hmotnost ženy, objem prsu, počet těhotenství, kojení, hormonální léčba. Zatímco některé ženy tento výkon vyhledávají ihned po dovršení vývoje a plnoletosti, jiné ženy k tomu rozhodnutí směřují řadu let a k výkonu přichází až po splnění mateřských povinností.

Modelace prsou je vytvarování prsu, vlastní tkáně, kdy vycházíme ze stávajícího materiálu bez použití jakékoliv umělé složky.

V těchto dvou slovech je schovaná naděje žen, které prodělaly těžkou psychickou a fyzicky náročnou cestu. O příběhu každé ženy, která prodělala onemocnění karcinomu prsu, bychom mohli napsat knihu.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace