Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Augmentace, výplně a implantáty v obličeji

Augmentace je zvětšení objemu dané tkáně – v obličeji, prsou apod. Používá se k nim různých materiálů od vlastního tuku přes kyselinu hyaluronovou – látku tělu vlastní, která se postupně vstřebává až po nevstřebatelné materiály, které jsou však spojeny s většími nežádoucími účinky.

Augmentace

Co znamenají jednotlivé pojmy, co si za nimi představit?

Augmentace je v plastické chirurgii zákrok sloužící ke zvětšení objemu daných lokalit, ať už se jedná o zvětšení prsů (augmentace prsou), hýždí, rtů či lícních oblastí. Augmentace je možné docílit mnoha způsoby od použití implantátů či výplňových materiálů až po vlastní tukovou tkáň. Metodu volíme vždy v závislosti na vstupním nálezu u klienta a požadovaném efektu zákroku. Její volba závisí nejen na možnostech dané metody, ale také na finanční stránce. Pomocí výplňových materiálů, např. na bázi kyseliny hyaluronové řešíme převážně vrásky či drobné propady v obličeji. Naopak při větších poklesech, kde předpokládáme užití většího množství výplně je lepší zvolit výplň vlastní tukovou tkání, kdy za poměrně příznivou cenu můžeme použít větší množství materiálu. Při asymetrii či u změny proporcí obličeje volíme obličejové implantáty.

Typy výplňových materiálů, implantáty

Trh je v dnešní době zahrnut velkým množstvím různých druhů výplňových materiálů, které se používají ke korekci mimických vrásek (vyplníme nosoretní rýhy, kruhy pod očima, vrásky v okolí úst), ke zvětšení rtů, při poklesu tváří v důsledku gravitace a ztráty elasticity kůže či k hydrataci a regeneraci kůže. Nezesíťovaná kyselina hyaluronová se používá k regeneraci kůže, k výplním a pozvednutí pokleslého obličeje vlivem gravitace je vhodnější právě zesíťovaná, byť je dražší, ale vydrží v obličeji delší dobu.

Výplňové materiály se  liší  dle doby vstřebatelnosti (vstřebatelné - nevstřebatelné) a samozřejmě a tím pádem i v trvalosti efektu po absolvovaném zákroku.

Na našem pracovišti preferujeme plně vstřebatelné výplňové materiály na bázi kyseliny hyaluronové, která se v pokožce přirozeně vyskytuje či použití speciálně upravené vlastní tukové tkáně, která je použitelná v obdobných indikacích jako kyselina hyaluronová. Tedy ke zjemnění vrásek a doplnění objemu v oblasti lící, brady, okolí očí. Musíme však brát v úvahu, že tuková tkáň, i když  je před výkonem speciálně upravena, se částečně vstřebává, a to  z 30-60 %, tudíž je dobré, neřku – li přímo nutné, její použití zopakovat cca po 2-3 měsících. Doba vstřebatelnosti výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové je 4-12 měsíců – záleží na typu přípravku a množství kyseliny v přípravku a na zesíťování.

Lékařský pohled se liší podle toho, jak kdo považuje za důležité minimalizovat možné nežádoucí reakce spojené s aplikací. U nevstřebatelných či dlouhodobě vstřebatelných výplňových materiálů je mnohem větší  riziko vzniku  granulomů, zánětlivých reakcí, ať je to pouhé zatvrdnutí, zarudnutí či vznik abscesů (ohraničené hnisavé ložisko ve tkáni).

Implantát slouží k náhradě vlastní tkáně.

Implantátem se může nazvat i výše zmíněný gelový výplňový materiál v podobě kyseliny hyaluronové či tuková tkáň. Dalšími možnostmi, jak docílit zvětšení či modelace v obličeji, je použití silikonových či medporových implantátů k odstranění asymetrie obličeje či jiných částí těla, deformit vrozených, poúrazových, po operacích pro nádorová onemocnění. Vyrábějí se průmyslově nebo i přímo na míru pro daného pacienta. Dále sem patří například využití kostních a chrupavčitých štěpů, tedy opět materiálu tělu vlastního, ale je nutno podotknout, že tyto metody jsou indikovány převážně k řešení výrazných deformit poúrazových či vrozených a z ryze kosmetické indikace se proto používají poměrně málo.

Jak se jednotlivé zákroky s výplněmi provádí?

Vlastní aplikace výplňových materiálů patří k miniinvazivním metodám, které jsou prováděny ambulantně, pouze v místním znecitlivění. Jsou vhodné prakticky pro všechny věkové kategorie.

Před zákrokem je nutná konzultace s lékařem, který pacientce nastíní vhodnou metodu i popíše výsledek tak, aby předešel případnému zklamání ženy z nereálné představy. Nejčastější věkovou skupinou jsou ženy okolo 30-35 let věku, které již začínají pozorovat první vrásky či změny proporcí obličeje obvykle charakteru poklesu tváří, prohloubení nosoretních vrásek a vytvoření kruhů pod očima. Samozřejmě u někoho se projevy stárnutí objeví později, ale není výjimkou, že se k zákrokům dostaví naopak velmi mladí lidé.

Zákroky estetické se provádějí v místním znecitlivěním, složitější výkony s přenosem vlastního tuku v analgosedaci nebo celkové anestezii.

Pokud se budeme soustředit na zákroky estetické, tedy aplikace výplňových materiálů, tukové tkáně či plazmaterapie, aplikace nití pro lifting a podporu regenerace kůže, pak mluvíme obecně o zákrocích prováděných ambulantně, v místním znecitlivění a za použití injekčních anestetik či anestetických krémů před vlastním zákrokem, kdy po výkonu může pacient odejít domů. Aplikace se provádí pomocí speciálních jehel, kanyl či per, kdy se výše zmíněný materiál aplikuje do podkoží a kůže. Technika se samozřejmě liší dle lokality a samozřejmě záleží i na typu použitého materiálu a efektu, jakého chceme docílit.

Složitější typ výkonů se provádí v celkové anestezii či analgosedaci za krátkodobé hospitalizace: Například přenos tukové tkáně (liposukce + přenos vlastního tuku) do více lokalit prováděný v analgosedaci či v celkové anestezii. To platí i pro kostní štěpy, medporové obličejové implantáty, kdy je nutná monitorace vitálních funkcí (dechu, krevního tlaku) po zákroku.

Kontraindikace výplňových zákroků

Kontraindikací výkonu je známá přecitlivělost na jednotlivé složky aplikovaného přípravku či výplně. Vzhledem k tomu, že kyselina hyaluronová je přirozenou složkou pokožky, jsou rizika minimální. U vlastní tukové tkáně, která se používá k přenosu, jsou kontraindikace při správné aplikaci prakticky nulové. Samozřejmě u některých kožních projevů, jako je atopický ekzém, při herpetickém výsevu, není aplikace vhodná.

U miniinvazivních metod, které jsou prováděné pouze v místním znecitlivění, nejsou ani přidružené interní choroby jako vysoký krevní tlak, onemocnění srdce a cukrovka kontraindikací provedení. Ale samozřejmě je vhodné lékaře před aplikací informovat o typu léčby, kterou absolvujete, zejména pokud pacient užívá antikoagulační medikamenty (ovlivňující krevní srážlivost), kde je vyšší riziko krvácivosti. To proto, že při poškození cévy (artérie či žíly) u pacienta, který užívá léky ovlivňující krevní srážlivost obecně, je zástava krvácení bez použití speciální přípravy obtížná. Vznikají objemné hematomy, a tudíž riziko převažuje benefit.

Příprava před výkonem s výplněmi

Příprava před aplikací se liší podle jednotlivých typů zákroků. Většinou se používají anestetické krémy, které je nutno na pokožku nanést minimálně 30 - 40 minut před začátkem výkonu, či se aplikuje lokální anestetikum ke znecitlivění místa vstupu kanyly. Před výkony, kdy předpokládáme vznik většího otoku po zákroku, je možno preventivně užívat přípravky snižující otoky i z řad homeopatik.

Péče o ošetřenou oblast po aplikaci výplně

Masáž či rozmasírování ošetřené oblasti provede lékař bezprostředně po ošetření i s návodem, jak postupovat v dalších hodinách či dnech. Konkrétně se o tom dočtete u jednotlivých zákroků. Po aplikaci výplně jsou vždy drobné nerovnosti (hmatné bouličky, hrbolky) a masáží docílíme přirozené přechody mezi místem s aplikovanou výplní a okolní tkání. Výhodou je chlazení, které sníží otok i bolestivost, dobré je použití chladivých masek např. s aloe vera. Vhodná je aplikace krémů s UV faktorem, pokud mluvíme o ošetření pomocí výplňových materiálů. UV záření samo o sobě má na pleť nežádoucí účinky, je karcinogenní, pleť stárne a sálavé teplo, stejně jako sauna způsobuje ještě odpařování vody z povrchu pokožky, tudíž pokožka vysychá a probíhá dehydratace. Vše toto urychluje stárnutí pleti, čemuž se snažíme vlastně aplikací výplní zabránit. Rizikové jsou tyto faktory zvláště v prvních dnech po ošetření, kdy kyselina hyaluronová váže vodu. Vhodný je též dostatečný pitný režim, který pomáhá hydrataci pokožky. Vstřebatelné výplně na bázi kyseliny hyaluronové totiž zvětšují svůj objem a hydratují pokožku vázáním vody na své molekuly (sama voda je složkou lidského těla ze 70 %).

Režimová opatření u augmentací

Po výkonu není vhodné vystavovat ošetřené oblasti sálavému teplu, proto není vhodná sauna, solárium, laserové či ultrazvukové ošetření pokožky ani kosmetické masáže obličeje a to minimálně 2 týdny. Po výkonu jsou běžné otoky či drobné modřinky, které většinou mizí do 3-5 dnů od ošetření. Sportovní aktivity jsou možné po aplikaci výplní prakticky bez omezení (mimo facecontouring, kde jsou nutná režimová opatření – viz konkrétní kapitola). Jen po ošetření v oblasti obličeje je vhodné omezení výrazné mimiky, protože při stahu mimických svalů se gel může posunout do místa, kam nechceme, a výsledný efekt by byl nula.

Rizika, komplikace výplňových zákroků

Mezi běžná rizika a komplikace patří zarudnutí pokožky, otok a drobné hematomy (modřinky) v ošetřované oblasti, mezi méně časté pak možné poškození cév či nervů při nesprávné aplikaci, akneformní projevy či zšednutí pokožky při příliš povrchové aplikaci výplně, vznik granulomů - což je útvar charakteru „bouličky, hrbolku“, který může vzniknout např. kolem cizího tělesa (což výplň je) v kůži stejně jako kolem zarostlého chloupku. Je to určitá obranná reakce kůže charakteru chronického zánětu. Dále může hrozit infekce v ošetřených lokalitách.

Hospitalizace, pracovní neschopnost po aplikaci výplně

Výkony jsou převážně miniinvazivní, prováděné ambulantně pouze v místním znecitlivění bez nutnosti hospitalizace, což je nesporná výhoda, neb pacienti mohou po zákroku odejít domů, a pokud nenastane komplikace, nejsou vyřazeni z pracovního procesu. Kontrola po zákroku není nezbytně nutná, ale s výhodou ji doporučuji absolvovat 2-3 týdny po zákroku, kdy je již otok v ústupu  a výsledky jsou již hodnotitelné. V rámci kontroly je eventuálně možné provést drobné korekce – vylepšení předchozího zákroku. Při pochybách je samozřejmé operatéra informovat okamžitě.

Jak si najít vhodné lékaře pro augmentace?

Jako u všech plastických operací a zákroků i zde rozhoduje především důvěra v operatéra, zručnost lékaře a jeho cit pro estetično, formovaný zkušeností. Podstatné jsou reference spokojených pacientů a třeba i ukázky jeho práce ve formě fotografií či videí. Záleží samozřejmě i na výběru materiálu, se kterým pracuje, a za jaká rizika je ochoten nést odpovědnost. Například, zda je lékař ochoten přistoupit na nereálné představy klientů, zda je ochoten používat materiály, které mají sice delší vstřebatelnost, ale procentuálně vyšší riziko komplikací – např. aquafilling, který často po určité době granulomy dělá a tkáň je postižená zánětem s nutností chirurgického řešení.

Cena zákroků s výplněmi

Tady je to široké pole: od 4 000 Kč do např. 80 000 Kč, záleží to na použití množství a typu materiálu – např. u aplikace kyseliny hyaluronové 1 ampule stojí 4 000 Kč, při větším poklesu tváří je nutná aplikace až 6 ampulí v ceně 9 tisíc Kč.

Jde o to, že někteří pacienti upřednostní miniinvazivitu před cenou, nemohou si dovolit vyskočit z pracovního procesu a tudíž efekt, který docílíme např. tukovou výplní za 30000 Kč, docílíme pomocí jiných výplní (např. kyselinou hyaluronovou) za mnohem vyšší částky, ale bez modřin a otoků, které jsou dané způsobem aplikace, a pacientka může jít bez problémů do práce hned ten samý den. Jinak se do desítek tisíc vyšplhá samozřejmě kombinace liposukce podbradku s aplikací nití a výplní například - jde o kombinované výkony, kde cena dokonce převýší klasický chirurgický zákrok jako je facelift.

U augmentací preferuji postupnost a přirozenost, kdy si výkony plánuji postupně, v časových odstupech, aby byl výsledek co nejpřirozenější a okolí nevidělo „wau efekt“, ale to, že člověk nevypadá unaveně, nýbrž rozzářeně.

Foto: Archív vydavatelství Babyonline

  • Názor imunologa

    Dobrý den, jelikož se o výše uvedenou problematiku zajímám, velmi jsem přivítala názor specialisty, imunologa co se týče aplikace materiálů do našeho organismu, se kterým jsem měla možnost se setkat a tuto problematiku prodiskutovat. Jeho názor byl jednoznačný: Bezpečné pro náš organismus jsou jen materiály, keré jsou vstřebatelné nejlépe do roka od aplikace... Myslím, že zdraví a bezpečnost by měly být na prvním místě! Eminka

    Eminka  |  01. 09. 2015, 23:53  |  Reagovat  |  URL příspěvku
  • Zvětšení prsou

    Dobrý den, máte někdo zkušenosti s klinikou OB Care, konkrétně s paní doktorkou Lucií Zárubovou? Kamarádka u ní byla na zvětšení prsou a výsledek je perfektní, kdybych to neviděla, neuvěřím tomu. Raději se ale ptám dál. Prý tam byli moc milí a přístup k celé operaci profesionální.

    HellenVodr  |  07. 07. 2015, 15:13  |  Reagovat  |  URL příspěvku

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

Plastická operace čela slouží k odstranění nebo zmírnění vrásek na čele, u kořene nosu a mezi obočími. Na rozdíl od výplní nebo aplikace botulotoxinu se jedná o metodu invazivní za použití skalpelu v celkové anestezii.

Výskyt chrápání se zvyšuje nad 40. rokem věku. Rozlišujeme tzv. běžné chrápače, u kterých dochází k vibracím tkání měkkého patra a ve většině případů jim pomůže laserová operace.  Druhým typem jsou apnoici, kterým pomáhá v noci přetlakový ventilátor. Nejdůležitější je však u chrápání právě tato prvotní diagnostika.

„Co se Ti dnes stalo, že jsi taková smutná?“ častuje mě kamarádka na návštěvě. „Nic, já nejsem smutná,“ odvětím, podívám se do zrcadla a dodávám: „To já jenom tak vypadám.“

Nechci předjímat, ale budete nás podezřívat, že jsou PŘED a PO dvě úplně jiné paní. Velkým dílem díky plastice horních očních víček, ale trochu tomu pomohla i náhoda, a to dovolená kadeřnice naší modelky. Delší vlasy u ní působí mnohem upraveněji, má je nesmírně husté a kvalitní a proč takové nechávat krátké? Také barva se mně velice líbila, protože v době zákroku měla takové to svoje fialové období á la paní z 80. let. Teď je to vážně mladá šmrncovní baba, co myslíte?

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace