Inzerce

Kniha Žena po 40 - zdravý životní styl po 40

Antikoncepce po 40

Mohlo by se zdát, že po 40 bude výběr antikoncepce jiný než u slečny pod 20. I když jako první volbu lékaři nabízí opravdu jinou antikoncepci než u 16letých, tak se rozdíly ve výběru čím dál více stírají a mnohem častěji dochází k individualizaci antikoncepce pro danou ženu než ke hromadné věkové preferenci. A co více? Antikoncepce již nemusí ve věkové skupině po 40 plnit jako hlavní úkol právě ten antikoncepční.

K čemu je antikoncepce dobrá?

Prvotní účel antikoncepce je samozřejmě snaha o zabránění početí. Riziko nechtěného otěhotnění při pohlavním styku trvá i po 40, proto i ženy v tomto věku se mu snaží zabránit.

Jaké typy antikoncepce ženy preferují? Jaké jsou odlišnosti od jiných věkových skupin?

  • U žen, které si již nepřejí mít v tomto věku děti, se nabízí jedna z nejspolehlivějších metod antikoncepce, kterou je sterilizace, nicméně ani tato nechrání 100%.
  • Další velmi oblíbenou skupinou antikoncepce jsou nitroděložní tělíska s hormonem nebo bez.
  • Samozřejmě může žena po 40 používat nehormonální bariérové metody, nejčastěji kondom, který ji chrání i proti onemocnění pohlavními chorobami.
  • Dokonce ani kombinovaná hormonální antikoncepce není v tomto věku kontraindikovaná. Naopak čím blíže přechodu, tím více je používaná nejen jako antikoncepce, ale i jako substituce v těle ubývajících přirozených hormonů.

Obrázek typů hormonální a nehormonální antikoncepce, zdroj: Co se od kamarádek nedozvíš o sexu, líčení i zdraví (publikace vydavatelství Babyonline pro náctileté dívky)

Proč dále ženy užívají antikoncepci?

Jak jsem již v minulé části naznačila, ženy po 40 k lékaři přicházejí i s dalšími problémy, na které je vhodné antikoncepci použít.

  • Ke korekci silného krvácení, častého krvácení, úpravy cyklu
  • Snížení rizika některých druhů rakovin a nezhoubných onemocnění
  • K doplnění již chybějících hormonů v těle. Jedná se o estrogeny, přítomné v kombinovaných přípravcích, které těžko lékař předepíše u kuřaček, žen s trombózou (ucpání cévy sraženinou) v anamnéze, s poruchou srážlivosti a u nádorů reagujících na ženské hormony, např. rakoviny prsu, u jaterních onemocnění, vážných migrén s aurou. Věkové omezení již není aktuální, kombinovaná antikoncepce se předepisuje i ženám nad 35 let, nevyskytuje-li se u nich další rizikový faktor.

Obrázek typů hormonální antikoncepce, zdroj: Co se od kamarádek nedozvíš o sexu, líčení i zdraví (publikace vydavatelství Babyonline pro náctileté dívky)

Jak vypadal počet uživatelek hormonální antikoncepce? 

Za 10 let, tedy od roku 90 po rok 2000 se ze 100 tisíc uživatelek hormonální antikoncepce jejich počet vyhoupl na plný milión. Kdybychom je rozprostřeli do věkového rozpětí 15 až 55 let, zjistíme, že v podstatě kolem 50 % žen užívá lékařem předepisovanou antikoncepci.

Vývoj počtu žen užívajících nitroděložní a hormonální antikoncepci v České republice:

Rok Nitroděložní Hormonální Celkem
1990 338 850 110 147 448 997
1991 305 666 124 760 430 426
1992 291 823 176 746 468 596
1993 278 369 313 877 592 246
1994 217 922 431 616 649 538
1995 204 339 518 692 723 031
1996 200 134 582 314 782 448
1997 193 248 643 448 836 696
1998 192 268 717 114 909 382
1999 190 618 781 417 972 035
2000 183 355 826 047 1 009 402
2001 176 147 908 258 1 084 405
2002 168 206 970 836 1 139 042
2003 168 579 1 026 746 1 195 325
2004 169 324 1 104 073 1 273 397
2005 159 016 1 125 441 1 284 457
2006 170 608 1 194 977 1 365 585
2007 165 532 1 217 664 1 383 196
2008 165 813 1 204 858 1 370 671
2009 170 727 1 187 453 1 358 180
2010 170 153 1 175 042 1 345 195
2011 170 774 1 145 981 1 316 755
2012 170 115 1 110 434 1 280 549
2013 184 959 1 087 979 1 272 938
2014 191 262 1 014 782 1 206 044
2015 194 405 944 536 1 138 941

Pozn.: Hodnoty za roky 2014 a 2015 byly korigovány na nižší úspěšnost sběru dat.

Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotní péče, obor gynekologie a porodnictví

Koreluje vyšší preskripce antikoncepce nějak s počtem interrupcí?

Přímo se nabízí logická úvaha, že při takto vysokém užívání antikoncepce se musí rapidně snižovat počet interrupcí. Přesně tak tomu je. Počet interrupcí klesl při zhruba stejném počtu ostatních těhotenství na pětinu. Tedy místo 100 tisíc přerušení těhotenství  v roce 1990 je jich při lepší dostupnosti antikoncepce pouze kolem 20 tisíc. Zvláště u skupiny dívek do 20 let je to patrné. Dříve (1990) otěhotnělo kolem 30 tisíc a 10 těhotenství ukončilo. Dnes (poslední dostupná data jsou z roku 2015) otěhotní 4 tisíce a tisíc jich těhotenství ukončí.

Přesná data ukazuje následující tabulka

1. Těhotenství a uměle přerušená těhotenství (UPT) v letech 1990-2015

Rok Věk ženy UPT Těhotenství Těhotenství bez UPT
1990 -17 3590 6705 3115
18-19 6684 24214 17530
20+ 100994 226230 125236
celkem 111268 257149 145881
1991 -17 4043 7679 3636
18-19 6800 25411 18611
20+ 95199 16810 121611
celkem 106042 249900 143858
1992 -17 3941 7379 3438
18-19 6829 25391 18562
20+ 83410 198653 115243
celkem 94180 231423 137243
1993 -17 3099 6268 3169
18-19 5613 23622 18009
20+ 61922 177025 115103
celkem 70634 206915 136281
1994 -17 2241 4680 2439
18-19 4309 17787 13478
20+ 48286 151882 103596
celkem 54836 174349 119513
1995 -17 1841 3716 1875
18-19 3466 13443 9977
20+ 44224 140828 96604
celkem 49531 157987 108456
1996 -17 1737 3331 1594
18-19 3355 10938 7583
20+ 42994 136456 93462
celkem 48086 150725 102639
1997 -17 1442 2832 1390
18-19 2917 9439 6522
20+ 40663 135632 94969
celkem 45022 147903 102881
1998 -17 1439 2684 1245
18-19 2859 8580 5721
20+ 38661 135219 96558
celkem 42959 146483 103524
1999 -17 1279 2448 1169
18-19 2351 7316 4965
20+ 35752 132113 96361
celkem 39382 141877 102495
2000 -17 1109 2157 1048
18-19 1907 5979 4072
20+ 31607 130403 98796
celkem 34623 138539 103916
2001 -17 1056 2057 1001
18-19 1780 5221 3441
20+ 29692 128757 99065
celkem 32528 136035 103507
2002 -17 1108 2194 1086
18-19 1699 4980 3281
20+ 28335 129616 101281
celkem 31142 136790 105648
2003 -17 1070 2148 1078
18-19 1613 4762 3149
20+ 26615 129351 102736
celkem 29298 136261 106963
2004 -17 985 2119 1134
18-19 1462 4571 3109
20+ 25127 132563 107436
celkem 27574 139253 111679
2005 -17 1035 2106 1071
18-19 1415 4407 2992
20+ 24003 136008 112005
celkem 26453 142521 116068
2006 -17 963 2017 1054
18-19 1352 4318 2966
20+ 23037 139754 116717
celkem 25352 146089 120737
2007 -17 1012 2023 1011
18-19 1378 4433 3055
20+ 23024 149408 126384
celkem 25414 155864 130450
2008 -17 1011 2125 1114
18-19 1458 4522 3064
20+ 23291 154641 131350
celkem 25760 161288 135528
2009 -17 928 2007 1079
18-19 1354 4424 3070
20+ 22354 152764 130410
celkem 24636 159195 134559
2010 -17 840 1773 933
18-19 1201 4098 2897
20+ 21957 150848 128891
celkem 23998 156719 132721
2011 -17 789 1759 970
18-19 1152 3707 2555
20+ 22114 142388 120274
celkem 24055 147854 123799
2012 -17 661 1590 929
18-19 1073 3718 2645
20+ 21298 141381 120083
celkem 23032 146689 123657
2013 -17 653 1474 821
18-19 1081 3508 2427
20+ 20980 139822 118842
celkem 22714 144804 122090
2014 -17 625 1471 846
18-19 881 3217 2336
20+ 20387 142521 122134
celkem 21893 147209 125316
2015 -17 547 1394 847
18-19 824 3025 2201
20+ 19032 142504 123472
celkem 20403 146923 126520

Pozn.: Počet těhotenství je dle ČSÚ definován jako součet živě, mrtvě narozených a potratů celkem (viz http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?fnazev=t%EChotenstv%ED&froz=0&fid=7174).

Zdroj: ČSÚ - Informační systém narození, ÚZIS ČR - Národní registr potratů

Zdroj textu:

MUDr. Simona Motlová: Jaká antikoncepce je pro mě nejvhodnější

Za odbornou gynekologickou korekturu rovněž děkuji paní doktorce Simoně Motlové.

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

K pravidelným gynekologickým vyšetřením je rozumné od 45 let přidat i preventivní prohlídky na mamografu. Mamografické vyšetření, které slouží k odhalení nádorových, někdy i přednádorových změn, je pojišťovnou propláceno ženám od 45 let s frekvencí jednou za dva roky. Samozřejmostí by se mělo stát i pravidelné domácí samovyšetření prsní žlázy 1× měsíčně.

Stojíte před regálem s dámskými hygienickými potřebami a nedokážete se vyznat v široké nabídce dámských vložek? Z toho si nic nedělejte. Jsme na tom všechny podobně. Proto nás ve vydavatelství Babyonline oslovilo, když jsme zjistili, že značka Bella dodává na trh všechny typy vložek a požádali jsme její zástupce, jestli by nám problematiku trochu více osvětlili. Pojďme se tedy na jednotlivé typy vložek podívat podrobně.
 

Vždycky mám radost, když můžeme do těchto článků uvést nějaké příběhy se šťastným koncem. K myomům mně pan prof. Roztočil nabízí hned tři.

Žena, která se dozví od lékaře tuto diagnózu, nejčastěji přichází se dvěma problémy nebo jejich kombinací. Prvním z nich je bolest. U druhé skupiny žen na tuto diagnózu ukáže neplodnost.

 

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace