Inzerce

Omlazení 40-60 let

Nejčastěji přichází ke korektivnímu dermatologovi poprvé právě žena po čtyřicátém roce věku, žena, která dosud žádný korektivní zákrok neabsolvovala. Do té doby si připadala mladá a krásná a nebylo tedy potřeba žádného korektivního zásahu.

Omlazení pleti dle věku 40-60

První návštěva u korektivního dermatologa

Nejdůležitější je důkladné vyšetření kůže celého obličeje.
V tomto případě je potřeba, aby:

 • Zaprvé se dostala ke správnému specialistovi, kterým je korektivní dermatolog nebo plastický chirurg.
 • Specialista posoudí stav obličeje,  texturu, zda není zhrubělá, hutná, homogenitu, jak jsou vyvinuta kolagenní vlákna, zda nezačínají výrazně povolovat, reliéf kůže, jeho narušení v podobě barevné nerovnoměrnosti – střídání málo a hodně pigmentované kůže, všímá si tvorby žilek v obličeji. Dále si všímá kožních pigmentací, které ztratily pigment, vyrůstků v obličeji, které působí právě oním nehomogenním dojmem.

Nejdůležitější je dostat se ke správnému specialistovi.

 • Lékař zváží také bezpečnost odstranění jednotlivých útvarů, pokud je to možné z tohoto hlediska, je vhodné je odstranit, neboť esteticky nabývají časem na intenzitě, ať již se jedná o seboroické hyperkeratózy (vyvýšené více pigmentované skvrny rychle zvětšující svůj rozměr), fibromy – výrůstky z vaziva, hlavně na krku, névy – znaménka ze kterých rostou chlupy, protože každý tento projev po 40. roce přidává na věku.

Co je cílem omlazení v obličeji?

Naší snahou je mít obličej hladký, jednobarevný s elastickou, nepovolenou kůží, obličej, který bude celkově působit jednolitě, protože jakákoliv disharmonie v obličeji přidává vzhledově roky.

Většinou je to potřeba vzít z gruntu, aneb správné pořadí zákroků, proč laser jako první?

Po úvodním vyšetření, hlavně textury – hladkosti pokožky – se odborník rozhodne to vzít tzv. z gruntu, tedy odstranit všechny nerovnosti, upravit texturu do hladka.

Naší snahou je mít obličej hladký, jednobarevný s elastickou, nepovolenou kůží.

Když k nerovnostem patří znaménka, fibromy, žilky, výrůstky a další, pleť je i barevně nejednotná, přistupuje ve velké většině případů k použití laserové technologie, frakčního laseru. Pokud projevy nejsou tak výrazné, může postačit intenzivní chemický peeling. U laserové technologie je oproti peelingu jedna velká výhoda, laser stimuluje tvorbu kolagenu, zpevňuje kůži. To peeling neudělá. Proto je u skupiny 40+ vhodné volit právě tento počáteční postup při omlazení. Někdo se tomu z nějakých důvodů brání, ale pokud nechceme po omlazení dosáhnout efektu „nahoře huj, dole fuj“, kdy zvláště po 40 je na kůži spousta zbytečných odumřelých vrstev kůže, které je potřeba odstranit, je vhodné začít laserem. Významná je přitom právě ta tepelná stimulace tvorby kolagenu, kdy teplo vzniká přeměnou energie laseru. Dojde ke smrštění svalových fibril a vypnutí kůže, je to metoda volby, o které by se mělo zvažovat po 40 jako o první.

Působení frakčního laseru - pleť na počátku a po zhojení Působení frakčního laseru - pleť na počátku a po zhojen

Fota: Výsledek působení CO2 laseru na pokožku - odstranění nerovností kůže, zhrubělého povrchu a pigmentových skvrn, vyhlazení a barevné sjednocení pokožky.

Peeling 70% kyselinou glykolovou. Peeling 70% kyselinou glykolovou.

Fota: Peeling 70% kyselinou glykolovou.

Nesprávné pořadí zákroků marní peníze pacientek

Když se postupy otáčí, není to dobře. Proč? Ve spoustě center se běžně děje, že pacientka přijde s nějakou vráskou tamhle, lékař se toho chopí a vrásku odstraní výplní. Za půl roku je žena zpět, že chce ještě vyhladit kůži. Pokud nyní zařadíme laser, až po výplních, je to chybný postup, říkám tomu zbytečné tahání peněz z lidí. Je nutné dodržet postup od povrchu dovnitř.

Po laseru můžeme pokračovat materiály jako kyselina hyaluronová v podobě výplně, plazmaterapie a další. Zde si prakticky ukážeme, proč je nutné laser vykonat před nimi. Pokud umístíme do kůže jakýkoliv postupně vstřebatelný materiál, následně do stejné oblasti vstoupíme laserem, tepelná energie z laseru nám značně urychlí vstřebání dříve umístěné látky tělu vlastní. Předchozí zákrok byl tedy zčásti vyhozenými finančními prostředky.

Ano, pacientovi se nic negativního se zdravím nepřihodí, když lékař nejprve do obličeje umístí kyselinu hyaluronovou a pak jej olejsruje, nepoškodí jej to, ale z pohledu lékaře vím, že polovina peněz je vyhozených, protože se předchozí poměrně drahý materiál rychleji vstřebá. A ten člověk se o tom nemusí vůbec dozvědět.

Jenom z tohoto důvodu je velmi důležitý prvotní pohovor, vstupní konzultace s nastíněním vize na další např. 2 až 3 roky, co se bude s obličejem dít.

Pozor na odborníka, kterého si vyberete.

Proč nestřídat lékaře? Proč je důležité nedělat osamocené zákroky, ale mít několikaletou vizi?

Na kůži mohou být různé patologie, jejichž chybné ošetření hraničí s poškozením zdraví. Diagnostiku by měl tedy provést dermatolog, protože projevy na kůži můžou být různého původu. Již v této době se mohou objevovat nádory na kůži a není nic nebezpečnějšího než bezhlavě tyto projevy spálit laserem, kdy se již nikdy nedoberete histologické verifikace, tedy potvrzení, co to vlastně bylo za útvar, jestli byl takového rozsahu, že je nutno odstranit větší plochu, více vrstev kůže, mohou být metastázy apod. To je pro zdraví pacienta velmi důležité. I když výkony děláme z estetických důvodů, vždy musíme mít na prvním místě na paměti zdraví pacienta. Např. můžeme narazit na amelanotický – tedy bezbarvý – melanom, kdy lékaři pracující v oblasti nádorů ví, že nádor který nemá pigment je téměř nepoznatelný. Pro laika nebo pracovníka v jiném oboru je zcela nezjistitelný.

Úplně nejhorší je střídání lékařů pacientem, který přechází z jednoho pracoviště na druhé. V obličeji se to, že na něm nepracuje týž jeden člověk, velmi odráží. Nebezpečí vyplývá i z toho, že lékaři v obličeji pracují bez znalosti předchozí anamnézy, neví, co se tam předtím dělalo, nemusí odhadnout, jaký další zákrok bude mít výsledek.

Samozřejmě nemůžeme pacienta nutit, když je na jednom pracovišti nespokojený, aby odešel na jiné, ale právě proto apelujeme na výběr toho prvního pracoviště, aby byl důkladný, se znalostí problematiky, kdy pacient ví, že lékař musí provést kvalitní vstupní konzultaci, dát mu vizi, co se v obličeji bude dít např. v 5 krocích, nastíní vizi na následující tři roky, vizi, která má hlavu a patu.

Jediní specialisté, kteří jsou schopni posoudit obličej v plném kontextu jsou:

 • korektivní dermatolog
 • dermatolog
 • plastický chirurg

Proto apeluji na pacienty, aby si tuto specializaci u lékaře ověřili.

Paní doktorko, skutečně mohou pacienti po lékaři chtít ukázat atestační osvědčení?

Proč ne, mně odpověď na tento dotaz s prokázáním se diplomem nečiní problém.

Čím na laser navázat? Další omlazující techniky

Po základním ošetření textury kůže následují samotné omlazující procesy korektivní dermatologie. Místa, která jsou propadlá, vyplníme augmentační (výplňovou) technologií za použití nejčastěji kyseliny hyaluronové, méně vlastním tukem.

Mimické vrásky uvolňujeme k jejich vymizení díky botulotoxinu A – relaxujeme svalovou stažlivost v dané oblasti, toto je důležité podchytit zavčasu hlavně u lidí s živou mimikou. Jedná se nejčastěji o horizontální vrásky na čele, příčné vrásky nad nosem mezi obočím, v místě tzv. glabely, nebo tzv. vraní nohy – vrásky kolem očí. V těchto místech je botulotoxin ničím nenahraditelný, hlavně v oblasti toho čela, u horizontálních vrásek.

Pokud dojde po aplikaci botulotoxinu k otoku kolem očí, je nejčastěji v důsledku nadbytku kůže v oblasti horních víček, což je indikací, důvodem ke zvážení plastické operace horních víček, tzv. blefaroplastice.

Plazmaterapie má v tomto období regenerační efekt, ale nemá účinek výplně propadlých míst.

Gravitační ptóza – druhý nejčastější problém věku 40+ po zhrubělé textuře kůže

Nejčastější problém období 40+, který se v dřívějším věku nevyskytoval, je v chybějícím objemu v určitých částech souvisejících s problémem zvaným gravitační ptóza, struktury obličeje se z horních partií přesouvají do míst, kde dřív nebývaly a to ve směru gravitace, tedy dolů. Proto obličej protažený směrem dolů působí smutně. Proč?

V obličeji jsou 3 významné body určující v mládí jeho tvar:

 • zygomatické – jařmové oblouky, které mají být pevně usazené, vysoko položené s tukovou oblastí na nich
 • střední část obličeje navazující na boční jařmové oblouky, která je pevná a nerýsuje výraznou nosoretní rýhu, koutky úst směřují vzhůru
 • výrazná linie dolní čelisti oddělující dolní část obličeje od krku

Po 40. roce dochází ke změnám tvaru obličeje v důsledku gravitace, což se snažíme zákroky odstranit nebo vylepšit. 

K čemu negativnímu ve vizáži dochází po 40?

 • střední část obličeje se posouvá směrem dolů, včetně tukové části, která zatlačí na nosoretní val, zvýrazní jej a prohloubí vrásku jdoucí od nosu ke koutkům úst
 • tuk tam nějakou dobu setrvá, ale posléze pokračuje směrem níže, ohýbá nám směrem dolů i koutky úst až
 • překročí hranu dolní čelisti, dojde k tzv. dekonfiguraci mandibuly line, co to znamená? Dříve šťavnaté tváře vyplněné tukem postupují dolů, přestoupí přes ostře řezanou linii dolní čelisti a zcela změní tvar obličeje, někdy způsobí až spojení obličeje s krkem za naprostého vymizení patrnosti okraje dolní čelisti.

Jak gravitační ptózu zvrátit? Facecontouring – nejdůležitější výkon po laserových technologiích v tomto věkovém období

Zkušený korektivní dermatolog v tomto období skutečně neřeší jednotlivé vrásky, ale vidí obličej v onom celém kontextu, kromě textury jej zajímá tvar, který řeší ihned po textuře. Čím dřív v této oblasti zasáhneme, tím je to důležitější pro výsledný efekt. Zákrokům, které odstraňují působení gravitace se říká facecontouring, neboli navrácení tvaru obličeje.

O co při facecontouringu jde?

 1. Dotvoření výrazného jařmového oblouku navrácením tuku, zvednutím tváře do míst, kde původně byla.
 2. Vyprofilování ostré hrany dolní čelisti.

Jak navrácení mladistvých kontur dosáhneme? Jakými metodami?

Nikdy nejde o jednu zázračnou metodu, výsledek je vždy použitím několika metod. V tomto případě:

 • Výplň kyselinou hyaluronovou, tam kde objem chybí, nadzdvihne i gravitací sestouplé části tváří.
 • Aplikace vstřebatelných mezonití, od hladkých ke zpevnění dané partie po dvojitě zkroucených ke zdvižení kůže dané části obličeje.

FaceconturingFoto: Rozdíl mezi oběma polovinami obličeje: Levá část obličeje je hotová, rozdíl oproti pravé, zatím neošetřené, je markantní. Aplikace kyseliny hyaluronové v horní části obličeje mírně pozvedne povadlá víčka s obočím, vytvoří opět dívčí tvářičku na lícní kosti, nosoretní rýha se vyhladí, obličej získá ostřejší rysy a zpět trojúhelníkový tvar. Levá tvář je oproti pravé krásně zvednutá. Šipkami jsou označeny:

 1. Browlift - vytažení zevní partie obočí a horního víčka.
 2. Temporální lifting - nejvrchnější aplikace hyaluronové kyseliny.
 3. Vytvoření zygomatického oblouku - lícnice.
 4. Mandibula line - povytažení dolní linie o 0,5 cm, zostření kontur.

Podbradek - další velký problém této věkové kategorie, jeho řešení

V této věkové kategorii pro estetický efekt je velmi důležitá vyprofilovaná hrana dolní čelisti, mluvili jsme o těch postranních částech deformovaných gravitací, ale spoustu žen trápí v této oblasti ještě jiný problém – podbradek, povolený vak pod bradou, který splývá s postranními částmi krku, mají hlavu a krk jako jeden útvar.

U podbradku je jedinečnou metodou endolifting – použití laseru v kombinaci s liposukcí, kdy dojde k rozpuštění nadbytečných tukových vrstev, a následně jejich odsátí. V poslední fázi aplikujeme do oblasti kanylou zpět laser, který nadbytečnou kůži smrskne.

Když zvolit jeden zákrok, pak právě odstranění podbradku

To je v současné době jeden z nejlepších zákroků. Když nemá žena dostatek peněz, pouze 10-15 tisíc, má zájem pouze o jednu proceduru, přitom má povolenou dolní část mandibuly, tak endolifting podbradku je ta metoda, která stojí za ty peníze. Nic se tam nevstřebává, jedná se o záležitost trvalého charakteru.

Neexistuje jedna zázračná metoda, omlazení dosáhneme pouze kombinací metod

Poté, co jsme si pověděli, že by postupy měly být aplikovány ruku v ruce krok za krokem, je nutné ještě veřejnosti zdůraznit, že neexistuje pro věk 40+ jediná metoda, která dovede ovlivnit nebo zastavit proces stárnutí kůže, vždy se jedná o použití souboru metod, které vedou ke kýženému výsledku. Není to opravdu tak, že máme nějakou jednoduchou univerzální metodu, která zachytí veškeré problémy. Proto vždy, i když máte vše nastudováno, je nejdůležitější úsudek specialisty, na němž záleží, jaký proces zvolí a jak se jeho výsledek bude vyjímat ve vašem obličeji.

Zákroky musí jíž ruku v ruce, specialista musí být schopen člověka omlazením provést, celým tím procesem, poté, co se vídají intenzivněji během roku, dvou, když jsou spolu spokojeni, vídají se ještě následujících 10, možná 15 i více let.

Následná péče po inventuře pleti

Pokud má žena za sebou jednu takovou celkovou generálku, tak stačí když přijde na kontrolu k lékaři 2x do roka, zhruba po půl roce, kdy se lékař podívá, jestli vše drží na svém místě, pokud ne, přidá.

Pokud žena nepotřebuje pravidelné čištění pleti, má zatažené póry a nevyznává relaxaci u masáží obličeje, tak je kosmetika pro ni zbytečná. Stačí péče 1x za 3 měsíce v kombinaci hydrafacial s červeným světelem, občas proložená mezoterapií nezesíťovanou kyselinou hyaluronovou k oživení, hydrataci obličeje, nebo plazmaterapií či kombinace obou.

Důležitá je prevence, vytvoření základu pro další období, začít včas

V období po čtyřicátém roce věku je nejdůležitější věnovat se prevenci pozdějších změn v obličeji. Nejlépe v rozmezí 40 až 45 let je vhodné vybudovat základ pro centrální část obličeje, aby putovala dolů co nejméně tak, aby další období začínalo s co nejmenším viditelným účinkem gravitace na obličeji.

 • Omlazení

  Velmi zajímavý článek, až doposud jsem svou pleť nebrala moc vážně, ale jak se tak na ni dívám, měla bych zajít na nějakou konzultaci, přece jen už nejsem nejmladší a také spadám do této kategorie.

  Mopsička  |  17. 08. 2015, 19:37  |  Reagovat  |  URL příspěvku
 • omlazení

  I když spadám do této kategorie, tak to zatím moc neřeším. Ale určitě přijde oba, kdy se to řešit bude muset.

  Marci55  |  03. 08. 2015, 06:32  |  Reagovat  |  URL příspěvku

Dobrý den, dlouhodobě se mi loupou rty, ipřesto že si je stale mažu balzamem na rty a vecer sem si nevědomky strhla velky kus na horním rtu přímo veprostřed , okolo toho odlouonuti si to nateklo je to hodne vystouple. Je to uz tak 2 týdny a nechce to zmizet ,ikdyz si to mazu medem ,balzamy... a stale se mi rty olupují ... Zmizne mi to natekle kolem oloupbuteho rtu ? Uz sem stoho docela zoufalá ???? a nějaká rada ,aby se mi rty neolupovaly ? Děkuji za odpověď

Dobrý den,před třemi dny na procházce mě strhl pes na vodítku a po pádu na zem jsem si ztrhla celý nehet na malíčku pravé ruky. Hodně to krvácelo,vyčistila jsem si to a ošetřila , zasypala framykoinem, koupu v heřmánku, mažu černou mastí a přelepuji. Přestalo to bolet, jen pokud se malíčku dotknu, lůžko je nateklé, částečně červené, okolo celého lůžka mě to mokvá, lůžko je na omak mírně pohyblivé. Žiji v zahraničí, u lékaře jsem proto nebyla. Můžete mě prosím poradit jak mám dále postupovat, děkuji. Eva

Dobrý den, dcera již při narození měla plný nosík takových jakoby uhříků. Do roka se většina vyloupala a zbyly velmi málo viditelné tečky- dírky. Jeden pupínek má však dodnes a je docela velký. Má 19 měsíců a dětská doktorka mi s tím neumí poradit. Dá se to nějak řešit? Předem děkuji za odpověď.

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Související články

Nechci jmenovat, abych někoho neurazila, ale určitě jste na titulce deníků zahlédli poslední dobou nespočet takových nafouklých obličejů, převážně dam postaršího věku. Říkali jste si, proč to s anti-aging tolik přehánějí?

Kyselina hyaluronová, mezonitě, plazma, nebo bude stačit peeling a červené světlo? 

Plánujete dopřát své pleti omlazovací proceduru a v nabídce center estetické péče poněkud tápete? Chcete vědět, zda lékař, do jehož rukou se chystáte svěřit, je skutečným odborníkem? Péči o pleť si budete platit vy a odehraje se na vašem obličeji. Rozhodně tedy není od věci se před zákrokem dobře informovat.

Ke zdravému omlazení vede pouze jedna cesta, dlážděná radami skutečných odborníků, kteří vás po ní provedou. Kteří to jsou? Že skutečně zdravé omlazení není ani o kosmetice, ani o plastikách? Je o sympatickém oboru zvaném korektivní dermatologie. Jaké metody jsou nejúčinnější?

Když jsme sepisovali knihu Žena po 40, překvapilo mě, že se dermatologové, tedy kožní lékaři, péčí o zdravou pleť běžně nezabývají. Pátrala jsem tedy a zjistila, že péče o pleť a hlavně její omlazení jsou v kompetenci lékařského oboru korektivní dermatologie.

Nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace